Riktig kosthold til rett tidKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Quality Hotel & Resort Kristiansand - Sørlandsparken
          Vest-Agder, Kristiansand
Kursadresse: 4696 Kristiansand S
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.150

Formålet er å gi økt kunnskap og forståelse for viktigheten av god ernæringspraksis. Gi praktiske tips og verktøy som gjør det lettere å ivareta pasientens ernæringsbehov i arbeidshverdagen, og på den måten øke deltakernes motivasjon og interesse for området mat og ernæring.

Kurset tar utgangspunkt i kosthåndboken, - en veileder i ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Kosthåndboken, utgitt av Helsedirektoratet, kom i 2012 og er en viktig bok for alle som jobber med mat, kostveiledning, samt med pasientbehandling.


Innhold:

Riktig ernæringsbehandling kan bidra til bedre livskvalitet og overlevelse, og dette kurset vil fokusere på standardkosten, gode rutiner for oppfølging av ernæringsstatus, mattilbud og ulike spesielle behov.


Temaer som vil bli belyst:

• Kosthåndboken - et nyttig oppslagsverk
• Standardkoster for bruk i institusjon og hjemmetjenester
• Nøkkelrådskost - kosthold basert på nasjonale kostråd
• Energi- og næringstett kost - for dem som har en underernæringstilstand.
• God ernæringspraksis

• Vurdering av ernæringsstatus/screening - hvilke verktøy har vi?
• Vurdering av energibehov og matinntak
• Tiltak ved underernæring
• Kosttrappen *
• Spesielle kostbehov, med fokus på allergi og intoleranser
• Laktoseintoleranse vs. Melkeproteinallergi

• Hvordan er et glutenfritt kosthold?
• Irritabel tarm - hva er FODMAPs?
• Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander, med fokus på livsstilssykdommer.
• Hjertevennlig kost ved overvekt, fedme og diabetes type 2

* Sondeernæring og intravenøs ernæring vil ikke bli gjennomgått


Foreleser: Hanne Lessner

Hanne Lessner er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo, med mastergrad innen overvekt, kosthold og vektreduksjon. Lessner driver egen praksis, Ernæringsteamet, i Oslo, og tilbyr veiledning og behandling innenfor kosthold og ernæring, i samarbeid med fastleger og annet helsepersonell.

Hanne Lessner har flere års erfaring som leder av vektreduksjonsgrupper ved seksjon for preventiv kardiologi, klinikk for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus HF. Lessner er også ansvarlig for kosthold og ernæring ved Idrettens Helsesenters behandlingstilbud for helseskadelig overvekt. De siste årene har hun vært tilknyttet voksenhabiliteringen på Akershus Universitetssykehus.

Målgruppe for kurset

Helsepersonell, kjøkkenpersonell, ledere og andre som jobber med mat eller har ansvar for mattilbudet i hjemmetjenesten, på sykehus, sykehjem og andre tilsvarende institusjoner i pleie og omsorgstjenesten.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer fyldig kurskompendium, kaffe / te, frukt og lunsj.

Vis flere tilsvarende kurs: