Rekruttering - DNV GL sertifisering - Ny standardKursarrangør: Raad Gruppen AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: 0830-1600
Varighet: 2 dager
Pris: 12850

Dette er et kurs som har til hensikt å gi kursdeltakeren grundig innføring i de emnene som det stilles krav til for å bli sertifisert rekrutterer av DNV GL. Raad Gruppen er godkjent som kursleverandør av DNV GL innen sertifisering av rekrutteringspersonell.

Kurset gir en grundig innføring i emner knyttet til DNV GLs standard for rekrutteringspersonell.

Formålet med sertifiseringen er at et upartisk sertifiseringsorgan skal kunne bekrefte at en person har relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse iht.
DNV GLs standard for sertifisering av rekrutteringspersonell. Videre at denne kompetansen opprettholdes i sertifikatperioden. Intensjonen med ordningen er at man på en forutsigbar måte sikrer et minimumsnivå for utøvelsen av faget.

DNV GL sertifikatet er et kvalitetsstempel i markedet som dokumenterer relevante kunnskaper og sikrer at du som har den minimumskompetansen som kreves for å drive med rekruttering.

Blant annet vil standardiseringen kunne bidra til:

* Generell kompetanseheving i bransjen.
* Sikre intervjuobjektet en etisk og profesjonell behandling
* Kvalitetssikring av kompetanse ved ansettelse av rekrutteringspersonell
* Forenkling ved valg av ekstern rekrutteringsleverandør
* Objektiv dokumentasjon av kompetanse for rekrutteringspersonellet
* Økt treffsikkerhet og økonomisk gevinst for rekrutterende virksomhet

Mer informasjon om sertifiseringsordningen finner du på DNV GLs nettsider. (Se https://www.dnv.no/services/rekrutteringspersonell-52250)

Kostnader tilknyttet sertifiseringen kommer i tillegg til kursavgiften.

KURSLEDERE
Alle våre kursledere har lang og bred operativ erfaring fra ledende stillinger i næringslivet. Dette kurset ledes av en erfaren bedriftsrådgiver som arbeider med rekruttering og utvelgelse til daglig.

NB! Innholdet i dette kurset kan du også finne i nettstudiet "Rekruttering & Utvelgelse i Praksis" som vi har utviklet i samarbeid med NKI Nettstudier. Dette er et kurs som har opppstart hver dag hele året når det passer best for deg. Du finner mer informasjon om om det her: http://www.nettstudium.no

Du finner mer informasjon om våre rekrutteringskurs her: http://www.raad.no/hva-vi-gjor/rekrutteringskurs/

Målgruppe for kurset

HR medarbeidere og rekrutterere som ønsker å bli sertifisert hos DNV GL, eller som ønsker en generell kompetanseheving for å kunne gjennomføre egne rekrutteringsprosesser, eller være bedre i stand til å kjøpe rekrutteringstjenester av andre.

Kursmateriell

Komplett kursmateriell og pensumlitteratur er inkludert i kursavgiften.

Eksamen / sertifisering

Det utstedes kursbevis til deltakerne etter gjennomført kurs, og kurset kvalifiserer til å gå opp til sertifiseringseksamen hos DNV GL.

Mer informasjon om sertifiseringsordningen finner du på DNV GLs nettsider. (Se https://www.dnvgl.no/services/rekrutteringspersonell-52250)