Personlig trener basisKursarrangør: Active Education
Sted: Nettstudie med samlinger i Oslo
          Oslo
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 5 måneder
Pris: fra 39.900

Vi tilbyr personlig trener basis-utdannelse. Dette studiet er svært populært for deg som ønsker en effektiv PT-utdannelse, ønsker å lære mer om trening for egen del eller vil ta en kortere utdanning for å finne ut om PT-yrket passer for deg.

• Varighet på 5 måneder
• Nettbasert teori du følger hjemmefra
• 30 studiepoeng (Høgskolen i Innlandet)*
• Lånekasse-støtte på opptil kr 62.244,-**
• Studieavgift (pris for studiet) kr 49.900,-
• Mulighet for nedbetaling av studieavgiften gjennom SVEA Finans
• Certified Fitness Instructor (Europe A. L3)
• Certified Personal Trainer (Europe A. L4)

Innhold:
Studiet gir deg all teoretisk og praktisk undervisning av relevans for grunnutdanningen som fitnessinstruktør og personlig trener iht. det europeiske sertifiseringsorganet Europe Active. Emner som anatomi, fysiologi og biomekanikk danner basen for studiet, og det brede fagfeltet treningslære gir deg kunnskap og ferdigheter innen et bredt utvalg av treningsformer både i teori og praksis. Kundebehandling, treningsplanlegging, salg, coaching, PT-rollen m.m. er også sentrale deler av studiet, og skal forberede deg best mulig på overgangen fra å være student med oss til å gå rett i jobb.

Nettbasert og fleksibel undervisning:
All teoriundervisning gjennomføres nettbasert, med videoforelesninger og interaktive oppgaver på vår elektroniske læringsplattform. En vanlig undervisningsuke består av ulike videoforelesninger (avhengig av tema) og tilhørende oppgaver, og disse leksjonene ser du når det selv passer deg og du er således ikke låst til noen faste tider. Det eneste du må passe på er at du får sett alle forelesninger og gjennomført de obligatoriske oppgavene før hver samling. Vi legger opp til tett dialog og kommunikasjon på læringsplattformen, og det er både lærerstyrte og studentinitierte diskusjoner ukentlig. Dette er et viktig bidrag til økt forståelse og en fin måte å diskutere det faglige med både medstudenter og forelesere.

Høy andel praktisk undervisning:
Personlig trener er et praktisk yrke, og vi har derfor en av bransjens aller høyeste praksisandeler i utdanningen. De fysiske undervisningssamlingene er obligatoriske og du må påregne intensive dager med instruksjon og trening i tidsrommet kl 08:00 - 17:00 hver av samlingsdagene. Undervisningssamlingene gjennomføres over 5 dager om gangen (mandag tom. fredag). I tillegg til de fysiske samlingene er det en obligatorisk eqenpraksis-periode som gjennomføres mellom samling 1 og 2. I denne perioden skal hver student planlegge, gjennomføre og evaluere treningsøkter som forberedelse til praktisk PT-eksamen som danner avslutningen på studiet. Dette er en svært lærerik del av studiet som får frem refleksjon og erfaringsbasert kompetanse som ikke alltid er like enkelt å formidle i et klasserom.

Dyktige lærere og god oppfølging:
Våre forelesere er blant de ypperste innen sine fagfelt, og vår høye undervisningkvalitet er en av hovedgrunnene til studiets status og popularitet. Vi jobber hver uke hardt for å gi alle studenter best mulig oppfølging og sikre optimalt læringsutbytte for den enkelte.

Personlig trener er et studie på høgskolenivå som gir 30 studiepoeng (forutsetter opptakskrav), og kombinerer variert og innholdsrik undervisning med stor fleksibilitet for deg som student. Studiet varer totalt ca. 5 måneder, og du kan velge mellom å starte i august måned og være ferdig til jul (høstsemester), eller starte i januar og være ferdig i månedsskiftet mai/juni (vårsemester).

* Studiepoeng forutsetter at du har generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Les mer om opptakskrav under menyvalget «Info»**. Det maksimale støttebeløpet angitt gjelder for vårsemesteret (støttebeløpet for høstsemesteret er noe lavere). Se Lånekassen sine nettsider for mer informasjon. Selv om studiene gir rett til støtte, kan det være forhold ved den enkelte student som gjør at støttebeløpet blir redusert. Det er aldri en garanti for at du mottar maksimalt støttebeløp (uansett hvilket studie du søker), og den enkelte søker må forholde seg til vedtak fra Lånekassen når søknad behandles der.

Målgruppe for kurset:
Studiet retter seg mot personer som har spesifikk interesse for fysisk aktivitet og helse og som i fremtiden ønsker å jobbe med tilrettelegging av trening og fysisk aktivitet for individ og grupper.

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå