Løfteredskap / Anhuker- stroppekursKursarrangør: Instant Norge AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når det passer deg - register og start på www.instantkurs.no
Pris: 1.990

Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Vårt nettbaserte løfteredskapskurs gir dokumentert opplæring i henhold til Forskriften om organisering, ledelse og medvirkning, Internkontrollforskriften, Forskriften om utførelse av arbeid, Maskinforskriften, Byggherreforskriften og Arbeidsplassforskriften.

Vårt nettbaserte løfteredskapskurs gir dokumentert opplæring i henhold til Forskriften om organisering, ledelse og medvirkning, Internkontrollforskriften, Forskriften om utførelse av arbeid, Maskinforskriften, Byggherreforskriften og Arbeidsplassforskriften.
I kurset lærer man om HMS og det regelverket som gjelder for arbeidsplasser der det utføres løft. Det gis også en grundig innføring i arbeidsoppgavene til en stropper, anhuker og signalgiver, samt de løfteredskaper som blir brukt til å utføre oppgavene.

Dette løfteredskapskurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk og litauisk.

Oppbygging
• Det offentlige regelverket
• Signalgivning
• Terminologi
• Løfteredskaper
• Førstehjelp
• Eksamen

Fullføringsregler- Eksamen må bestås


Målgruppe for kurset:
• Personer som skal gjennomgå sikkerhetsopplæring om løfteredskap
• Kontrollører og sakkyndige virksomheter
• Personer som ønsker fordypning om alle typer løfteredskap
• Personer som trenger repetisjon og oppdatering av kunnskaper om løfteredskap

Eksamen/sertifisering:
Fullføringsregler- Eksamen må bestås

Uttalelser

"Kursene holder et høyt faglig og pedagogisk nivå. Våre ansatte har gjennom instantkurs.no har økt og fått formalisert sin kompetanse slik at de kan utføre sin jobb på en sikker og effektiv måte. Anbefales."

Herman Aanesen - Proff Stillasutleie AS