Kurs i mestring av angst og depresjonKursarrangør: Favne Mestringskurs
Sted: Oslo Sentrum
          Oslo
Kursadresse: Universitetsgaten 14, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Kl 17:00 - 19:00
Varighet: 10 uker
Pris: 6.500

Favne Mestringskurs tilbyr kurs i mestring av angst og depresjon. Favne tilbyr mestringskurs med fokus på allmenne psykiske utfordringer som mange står ovenfor. Kursene er forankret i kognitiv atferdsterapi og teori om oppmerksomt nærvær (mindfullness).

Mestringskurs:
Kursene er forankret i kognitiv atferdsterapi og teori om oppmerksomt nærvær (mindfullness). Her kan du lære deg mestringstrategier og konkrete teknikker som kan være med på å gi deg en enklere og bedre hverdag.

Aktuelle kurs:
Det settes fortløpende opp kurs hvert halvår med grupper opp til 6 personer. Gruppen møtes 8 ganger i 1.5 time. Hver deltaker møter i tillegg til 1 individualsamtale i forkant og 1 i etterkant av kurset. For tiden tilbyr vi følgende mestringskurs:

• Mestring av sosial angst
• Mestring av angst og depresjon
• Mestring av stress og utbrenthet

Varighet: 2 timer ukentlig 10 ganger. Vi kommer også til å ha en individualsamtale før oppstart og et felles oppfølgingsmøte etter 3 måneder.

Målgruppe for kurset:
Personer som opplever å være begrenset av sosial angst.