Kul, drittsekk eller voksenKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Fagforbundet Hordaland, 6. etg.
          Hordaland, Bergen
Kursadresse: Åsegarden Vestre Stømkai 6, 5838 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 1.500

En inspirasjonskveld for deg som arbeider med barn og ungdom. Barn og ungdom påvirkes av de voksne som arbeider med dem. Det er derfor viktig å være bevisst på det du sier og det du gjør.

Ikke undervurder din evne til å forandre deg selv!

Ikke overvurder din evne til å forandre andre!

Lær en metode som kan være en daglig inspirasjonskilde og som gjør deg tryggere i ditt arbeid.

Formål

Å inspirere, bevisstgjøre og gi ny kompetanse til deg som arbeider med barn og ungdom.

Innhold

Barn og ungdom har ulike overlevingsstrategier som kan være hensiktsmessige eller uhensiktsmessige i feltet de er en del av – hvordan skal vi som jobber med dem forholde oss til det? Kan det være at våre reaksjoner og væremåter i møte med dem kan være det som gjør forskjellen? Hva møter du – og hvordan møter du det?

Alle menneskemøter gir oss muligheter til å bli bevisst vår relasjonskompetanse. Å jobbe med eller sammen med mennesker gir oss muligheter til å trene på å tåle, romme og akseptere andres verdensbilder. Men, hvor går grensen? Hvor fleksible kan vi være?

I løpet av denne kvelden vil du få ulike modeller til inspirasjon for deg i din arbeidshverdag. Det blir en blanding av foredrag og refleksjon

Målgruppe for kurset

Målgruppe

• Fagarbeidere, assistenter og miljøarbeidere i barneskole, ungdomsskole og videregående skole

• Ansatte i fritidsetaten/fritidsklubber

• Miljøarbeidere innen barnevernet

• Støttekontakter

• Utekontakten