Juridisk og etisk forankring ved bruk av makt og tvangKursarrangør: Verge Opplæring AS
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Brugata 17, 0186 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:45 - 15:30
Varighet: 1 dag
Pris: 3.150

Vi tilbyr kurs om juridisk og etisk forankring ved bruk av makt og tvang. Kurset har fokus på å belyse hvordan etisk refleksjon og juridisk kompetanse kan bidra til god tjenesteyting.

Målsetting: Kurset har som målsetting og gi deltakerne grunnleggende forståelse for- og ferdigheter i etisk refleksjon, samt kunnskap om juridiske hensyn knyttet opp mot bruk av tvang.

Innhold:
Kurset vil bestå av en innføring i grunnleggende etiske begreper og ulike refleksjonsmodeller knyttet opp mot bruk av tvang, samt gjennomgang av det juridiske rammeverket som hjemler bruk av tvang i de ulike tjenestetilbudene. Kurset har fokus på hvordan etisk og juridisk kompetanse kan påvirke samspillet mellom forebygging, håndtering og ettervern.

Kurset omfatter følgende tema:

Etikk
• Grunnleggende begreper
• Gjennomgang av ulike refleksjonsmodeller
• Hvordan gjennomføre etisk refleksjon på arbeidsplassen

Juss
• Grunnleggende menneskerettigheter
• Arbeidsmiljøloven
• Straffeloven
• Psykisk helsevernloven
• Lov om barnevern, rettighetsforskriften
• Pasientrettighetsloven
• Helse- og omsorgstjenesteloven
• Opplæringsloven
• Helsepersonnelloven
• Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
• Kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenestene

Kurset er et teoretisk kurs med fokus på deltagelse og refleksjon. Kurset krever ingen forkunnskaper, og som deltaker kan du også sende e-post med ønske om spesifikke utfordringer du ønsker belyst. Vi vil så langt det lar seg gjøre imøtekomme slike ønsker!