Instruert personell med førstehjelp - bedriftsinterntKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 6 timer
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i instruert personell med førstehjelp for bedrifter. Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Innhold:
Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
Del 1 - IP:
• Ansvarsforhold
• Planlegging
• Risikofaktorer
• Strømgjennomgang
• Sikkerhetsfilosofi
• Vern og beskyttelsestiltak
• Krav til verneutstyr og instrukser

Del 2 - Førstehjelp:
• Skadestedsarbeid
• Varsling
• Sirkulasjonssvikt
• Strømskader
• Bevisstløshet
• Hjerte- lungeredning
• Typiske skader ved lavspenning

Våre instruktører:
Vi har dyktige og erfarne instruktører, med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer utstedelse av dokumentasjon på gjennomført opplæring