Gassmålingskurs - DigitaltKursarrangør: OilComp AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Kl 09:00 - 15:00
Varighet: 1 dag

Vi tilbyr gassmålingskurs. Kurset gjennomføres digitalt via Videokonferanse system med instruktør. Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer.

Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

Kursinnhold:
• Målebegreper for gassmåling
• Målemetoder
• Sjekkliste for å kontrollere og klargjøre instrumentet før bruk
• Riktig bruk av gassmålingsinstrumentet
• Instrumentets begrensninger
• Farer ved for lite og for mye oksygen
• Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
• Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
• Arbeid i lukket rom
• Dagens eksponeringsbilde for kjemikalier
• Viktigheten av gassdeteksj. og personlig varsling
• Kjennskap til gjeldende regelverk
• Oppgaver og praktiske øvelser

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for alt personell som skal bruke gassmålere i sin jobbsituasjon. Slike stillinger offshore kan være: Stabilitetssjef på fartøy / rigg, borer, ass. borer, kranfører og sikkerhetsleder (safety). På landanlegg anbefales kurset for operatører og personell som skal entre lukkede rom.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper