G20 Fastmontert hydraulisk kran inkl. G11 (kveld) - webinarKursarrangør: Jonassen Kompetanse AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 15:00 - 21:00
Varighet: 4 kvelder
Pris: 8.750
Neste kurs: 23.11.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kveldskurs på G20 fastmontert hydraulisk kran inkludert G11 som webinar. Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av fastmontert hydraulisk kran samt god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Kurset skal gi grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver. Opplæringen dekker kompetansekrav i Norsk standard R-003N.

Kursinnhold:
• Krav til kranfører
• Krantyper med tilleggsutstyr og deres
• Bruksområder
• Ulykker med kran
• Konstruksjon, oppbygging og virkemåter
• Oppstilling og bruk
• Mekanikk, hydraulikk og elektriske anlegg
• Vedlikehold
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Sertifisering / dokumentasjon

• Daglig kontroll, periodisk kontroll og sakkyndig kontroll
• Hva er anhuker / signalgiver
• Lover og forskrifter
• Ståltau / ståltaustropper
• Kjetting / kjetting utstyr
• Fiberstropper
• Risikovurdering
• Sikkerhetstiltak før, etter og under arbeidet
• Løftetabeller
• Signaler og tegn

Målgruppe for kurset:
Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i arbeidssituasjoner

Opptaksvilkår:
• Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og modul 2.3

Kursspråk:
• Kurset kan tilpasses flere språk som: engelsk, spansk i tillegg til norsk

Eksamen / sertifisering:
Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen mottar hver deltager et kompetansebevis som sertifisert opplæring i anhukere & signalgiver. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G20 fastmontert hydraulisk kran.