Fagskoleutdanning i massasjeterapi



Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Kursadresse: Sverresgate 33, 5010 Bergen (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 år deltid
Pris: 25.500 pr halv år

Institutt for Helhetsmedisin tilbyr en av landets mest solide utdanninger i massasjeterapi. Vi bestreber oss på å innrette utdanningen i forhold til utviklingen i faget, etterspørselen i markedet og kravene i samfunnet.

Med små klasser og høyt kvalifiserte lærere legger vi til rette for å utdanne dyktige massasjeterapeuter. Du lærer alt du trenger for å praktisere som terapeut og å få medlemskap hos Norges Massasjeforbund.

Dette er et deltidsstudie over 2 år, hvor fagene består av:
• Bevegelsesapparatets anatomi
• Organanatomi
• Fysiologi og sykdomslære
• Klassisk massasje
• Triggerpunktbehandling
• Muskeltøyning
• Klinisk massasjeterapi og idrettsmassasje
• Skadebehandling med treningsveiledning

Lånekassen:
Studiet kvalifiserer til lån og stipend i Lånekassen. IFH har ingen søknadsfrist, men behandler søknader gjennom hele året og tar inn kvalifiserte søkere til klassen er fulltegnet.

Stor etterspørsel etter godkjente massører:
Etterspørselen etter godkjente massører har økt kraftig de siste årene. Smerter og spenninger i muskler er et økende helseproblem, og klassisk massasje og muskelterapeutiske behandlingsmetoder er en av de viktigste hjelpemidlene mot disse plagene.

Dette kan du gjøre som utdannet massasjeterapeut:
Arbeidsmulighetene er mange og varierte, og man kan i stor grad selv bestemme sin egen arbeidstid. Som ferdig terapeut kan du etablere egen klinikk eller jobbe i samarbeid med andre terapeuter, kiropraktorer, naprapater eller leger. Stadig flere firmaer engasjerer massører og massasjeterapeuter for å behandle sine ansatte og det er også en økende etterspørsel etter dyktige terapeuter på spa og helsestudioer. Det er også mange massasjeterapeuter som blir tilknyttet et treningssenter eller et idrettslag, og stadig flere personlige trenere tar denne utdannelsen som et komplement til sin egen.

Fagskolegodkjent - en kvalitetsgaranti:
Institutt for Helhetsmedisin tilbyr en omfattende fagutdanning i massasjeterapi, og at den er fagskolegodkjent er en kvalitetsgaranti. Det å behandle mennesker medfører et stort ansvar, og vi er opptatt av at du som student skal ha fått de nødvendige kunnskaper og trygghet når du er uteksaminert hos oss.

Studieplanen er utviklet i samarbeid med Norsk Bransjeråd for Massasje og studiet er også godkjent av Norges Massasjeforbund (NMF). I løpet av studiet får studentene en bred og variert praksisperiode, noe som gjør dem skikket og trygge til å gå ut å praktisere i yrket sitt. Studentene får praksis på vår egen klinikk hvor vi får inn klienter med ulike plager og lidelser. Her får de innblikk i hvordan en vanlig praksishverdag er for en massasjeterapeut, og de får opplæring i moderne journalsystem.


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker fagskoleutdanning i massasjeterapi

Opptakskrav:
• Kommer du direkte fra videregående er det generelle kravet for opptak til våre fagutdanninger fagbrev eller studiekompetanse fra studieretning for helse- og sosialfag, aktivitør eller tilsvarende, eller idrettslinje. Du kan også søke opptak på bakgrunn av din realkompetanse, dvs tidligere utdanning / yrkeserfaring. Spør oss i administrasjonen hvis du er i tvil.

Vis flere tilsvarende kurs: