Engelsk for ansatte i helsesektorenKursarrangør: AOF Norge
Sted: AOF Hordaland
          Hordaland, Bergen
Kursadresse: Strandgaten 197, 5004 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 12:00 - 15:00
Varighet: 30 timer
Pris: 5.950

Vi tilbyr språkkurs i engelsk for ansatte i helsesektoren. På første kurskveld vil det bli gjennomført en kartlegging av nivået til hver enkelt deltaker. Denne kartleggingen vil bli brukt til å tilpasse undervisningen til den enkelte deltaker.

Innhold:
Hovedfokus i kurset vil være relevante ord og uttrykk som benyttes i helse-/ sykehussektoren. Kommunikasjon vil bli tillagt ekstra stort fokus. Eksempelvis kan dette være ord, uttrykk og setninger på «sykehusspråk» eller å forklare veien til spesielle avdelinger på et sykehus (medisinsk, kirurgisk, røntgen, gynekologisk osv.) og skranker. Deler av undervisningen vil benytte seg av rollespill som et pedagogisk virkemiddel.

Andre aktuelle situasjoner er:
• Forklare timeavtale til undersøkelser
• Betalingsrutiner
• Faktura
• Situasjoner der pasienten bør kontakte legevakten eller fastlege

Finansiering:
LO organiserte kan søke stipend fra LOs Utdanningsfond, Fagforbundet og Handel og Kontor. Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kan du kontakte oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden.

Målgruppe for kurset

Ansatte i sykehus og helsesektoren

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell

Eksamen / sertifisering

Etter fullført kurs vil det bli utstedt et kursbevis som bekreftelse på at kurset er fullført

Vis flere tilsvarende kurs: