Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, modul 1.1Kursarrangør: Jonassen Kompetanse AS
Sted: Sør-Trøndelag, Trondheim
Sør-Trøndelag
Kursadresse: Bynesveien 66, 7018 Trondheim (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 1.200

Vi tilbyr kurs om arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, modul 1.1. Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i §49 i «Forskrift om bruk av arbeidsutstyr», en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Innhold:
Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner. Riktig bruk av kran, truck og masseforflytningsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Agenda:
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods, merking og håndtering

Kursholder: Gregory Corrales

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs om arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, modul 1.1

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Eksamen / sertifisering:
Kurset avsluttes med eksamen