Anhuker og signalgiver - webinarKursarrangør: Jonassen Kompetanse AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 08:30 - 14:30
Varighet: 1 dag
Pris: 2.200

Vi tilbyr kurs i anhuker og signalgiver som webinar. Målsettingen er å gi deg som skal arbeide med løfteredskaper mer kunnskap om sikkerhet, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike løfteredskaper.

Kursinnhold:
• Lover, regler og forskrifter
• HMS - helse, miljø og sikkerhet
• Sakkyndig og daglig kontroll
• Typer og oppbygging av løfteredskap
• Fiberstropper, ståltau, kjettingredskap og andre løftekomponenter
• Kasseringsregler for løfteredskap
• Bruk av løftetabeller
• Vekt, tyngdepunkt og arbeidsvinkel bedømmelse
• Signaler og tegn

Målgruppe for kurset:
Anhukerkurset egner seg for deg som benytter løfteredskap og som skal utføre løfteoperasjoner med maskiner, kraner og annet utstyr.