Aksjonæravtaler og vedtekter - Nettkurs (live)Kursarrangør: Styreforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 timer
Pris: 6.950

Aksjonæravtaler og vedtekter Hva bør vedtekter inneholde? Det er spesielt å registrere hvor mange selskaper som registreres med noen standard "nedlastede" vedtekter. Hva kan og bør man medta i vedtekter og/eller aksjonæravtaler.

Kursdagen retter seg mot eiere, stiftere, styremedlemmer og andre med interesse for vedtektenes mulige omfattende og grunnleggende funksjon i forhold til å legge de avgjørende føringer for selskapet.

Kurset levers som kombinert NETT/WEB kurs og fungerer slik:

• Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. På kursdagen / noen timer før kursstart, eventuelt kvelden før kursdato, mottar du epost fra oss med A) link til nett/web kursdelen via Teams, B) link til Dropbox-mappe med filer; kursmateriell, eventuelle oppgaver, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell vi skal bruke under kurset + en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på i ettertid når det passer best for deg.

• Kursdagen: Logg deg på webinar/nettkursdelen ved å benytte mottatt link for å delta de angitte timene for denne delen av kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

• Etter nett/web delen av kurset: Bilder av «whiteboard» gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (litt avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox-mappen for kurset på slutten av kursdagen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål etter kurset og for å ta opp forhold som du kanskje finner det vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen.

Nett/web delen av kurset varer i ca. 3 timer. Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt den dagen. Merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling, fra f. eks kl 08.00-11.00, 09.00-12.00, 13.00 - 16.00, 18.00-21.00 osv.

Kursinnhold: Aksjonæravtaler og vedtekter

• Om vedtekter, aksjonær- og partneravtaler

• Eier/deltaker/partner/deleier med ulike eierandeler

• Hva bør hensyntas hvor og hvorfor - hovedtrekk?

• Hva kan reguleres i selskapets vedtekter?

• Lovmessige minimumskrav til vedtekter/deltakeravtaler

• Hva kan ikke fritt avtales og hvorfor?

• Hva bør / bør ikke legges i off.tilgjengelige vedtekter?

• Når bør forhold heller formaliseres i aksjonæravtale?

• Hvilke rolle har hvem, hvilke rolle ønsker hvem å ha?

• Styremedlem / Styreleder / Nestleder / Observatør

• Styresammensetting, begrensninger i styrets rolle

• Styrehonorar, styrevalg og interessehensyn

• Daglig leder eller ledende ansatt rolle ut over eierskap

• Representasjon, signaturrett, andre viktige rettigheter

• Forkjøpsrett til aksjer/andeler og overtakelsemodeller

• Aksjeklasser og stemmerettsbegrensninger

• Andre styrende og vesentlige dokumenter

• Uklarheter, uenighet og konflikter

• Exit løsninger når eieravtalenes intensjoner svikter


Sjekklister for gjennomgang og etablering av vedtekter

Sjekklister for gjennomgang og etablering av aksjonæravtale

Dokumentmaler