Lederkurs og lederutvikling i Sogn og Fjordane

I kategorien lederkurs og lederutvikling finner du kurs for ledere over hele landet. Alle vet at god ledelse er avgjørende for en velfungerende virksomhet. Temaene og valgmulighetene for slike kurs er derfor mange. Her finner du ledelseskurs som for eksempel; lyttekurs for ledere, teamutviklingskurs, møteledelse, strategisk lederskap, lederkurs i DISK modellen, personalledelse, lederkurs for frivillige organisasjoner, toppledertrening, ledelseskurs for kvinner osv.


Vi gjør oppmerksom på at kurs i Lederstiler og lederroller og Lederkurs for nye ledere har egne kategorier. Ta kontakt hvis du ikke finner noe som passer for deg.

Interne prosesser for bedrifter

Når bedrifter ønsker medarbeidere med større engasjement, som jobber mot samme mål, retter mange blikket mot Dale Carnegie som kan bidra med løsninger som skaper dokumenterte resultater.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sogn og Fjordane

Coachtimer fra ECN coachpool - bedriftsinternt

Erickson selger coachtime pakker til bedrifter, basert på bedriftens utvalg av enkeltcoacher fra vår coachpool. Vi formidler gjerne pakker på 50, 100, 200, etc timer til enkeltbedrifter eller grupper av bedrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

Bedriftsinterne coachingkurs - Hvilke ferdigheter?

Vi tilbyr bedriftsintern coacing. Produktark under utforming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

Bedriftsinterne programmer - Mobilisere hvem?

Bedriftsinterne programmer Ferdighetsutvikling og lederutvikling • Coachende væremåte • Coaching i skolen • Coachende ledere • Ledere som coacher

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

Økonomi og ledelse

Dette høgskolestudiet gir deg verdifull kompetanse til å jobbe i en rekke sentrale posisjoner innen økonomi og ledelse i enhver virksomhet. Studiet gir deg 30 studiepoeng fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og kan gjerne bygges på annen høgskoleutdanning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 37.400 kr

Personalledelse - HRM

Høgskolestudiet gir deg bred kompetanse til å jobbe med ledelse og personalarbeid innen Human Resource Management. Studiet leder frem til eksamen fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), og kan gjerne kombineres med annen høgskole- eller universitetsutdanning du har fra før eller planlegger å ta.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 29.800 kr

Praktisk personalledelse

Denne utdanningen gir deg en praktisk kompetanse innen relasjonsledelse, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling og prosjektarbeid. Det kvalifiserer deg til operative lederstillinger på mellomledernivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 14.000 kr

Hotelledelse

Hotelledelse er en yrkesrettet utdanning for alle som har ambisjoner om å arbeide i produksjonen og ledelse av primært resepsjonen i et hotell, men mangler formell bakgrunn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 21.500 kr

Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM)

Vi tilbyr kurs i mikroøkonomi. Mikroøkonomi gir en generell innføring i grunnleggende mikro- og markedsteori, samt øvelse i anvendelse av teorien på ett eller flere områder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 14.800 kr

Arbeidslederskolen

Dette er en solid og praktisk utdanning som kvalifiserer deg til å bli førstelinjeleder eller mellomleder innen både privat og offentlig sektor. Arbeidslederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 fagskolepoeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 måneder på å... 25.300 kr

Avdelingsledelse

Utdanningen er tilpasset medarbeidere som allerede arbeider med ledelsesoppgaver uten formalkompetanse, medarbeidere som ønsker lederansvar gjennom internt opprykk og de som ønsker en kort yrkesrettet formalkompetanse uten å gå veien om høyere studier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 21.500 kr

Servicelederskolen

Dette er en solid og praktisk utdanning som kvalifiserer deg til å bli leder i en serviceorientert virksomhet i privat eller offentlig sektor. Servicelederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 fagskolepoeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 måneder på å... 27.100 kr

Personalledelse

God personalledelse er et av bedriftens store satsningsområder på linje med økonomistyring, produktutvikling og utvikling av markedsstrategier. Kurset Personalledelse gir en innføring i moderne ledelsestenkning, som innebærer personalledelse som en del av bedriftens totale virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 4.450 kr

Arbeidsledelse

I kurset arbeidsledelse lærer du hvordan du skaper resultater basert på trivsel og effektivitet i samarbeid med dine medarbeidere. Arbeidsledelse kalles også for operativ ledelse og en god operativ leder må kunne ta initiativ, gå foran og vise vei, sette mål, løse konflikter og ta ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 4.200 kr

Bachelor i økonomi og ledelse - årsenhet 3: ledelse

Dette studiet gir deg en Bachelor i ledelse. Utdanningen kvalifiserer deg både direkte til arbeidslivet og til videre studier på masternivå. Fordypning i ledelse gir deg en spesialisering innen arbeidsrett, personalledelse og prosjektledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 24 måneder på å... 73.950 kr

Ledelse varehandel

Denne utdanningen gir deg kompetanse til å opptre tryggere, smidigere og mer effektivt i en handelsbedrift. Utdanningen passer for deg som jobber i en lederstilling i dag og deg som søker deg inn i en ledende stilling innen varehandelen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 20.300 kr

Organisasjon og ledelse

Kurset gir en grundig innføring i de mest sentrale temaer og perspektiver innen organisasjonsteorien, og prosessperspektivet er spesielt vektlagt. Kurset gir både en organisasjonsteoretisk ramme og en praktisk tilnærming til temaet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 11.850 kr

Strategisk ledelse

Dette høgskolestudiet gir deg en solid tilleggskompetanse innen prosjektledelse, strategi, foretaksetikk og organisasjonspsykologi. Utdanningen egner seg svært godt som faglig påfyll for deg som ønsker å toppe din utdanning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 36.800 kr

Strategisk ledelse og foretaksetikk

Strategisk ledelse og foretaksetikk drøfter valg av hensiktsmessig strategisk planprosess for en virksomhet. Hvordan man skal utføre eksterne og interne analyser, samt metoder for hvordan man aktivt kan bidra til å utvikle, diskutere, velge og anbefale hensiktsmessige strategier for virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 11.850 kr

Ledelse - nettkurs

Kurset gir grunnleggende kunnskaper om motiverende ledelse. Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike utfordringer knyttet til ledelse der mellommenneskelige relasjoner inngår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 4.500 kr

Garuda lederutvikling - bedriftsinternt

I Garuda Utvikling AS jobber vi med organisasjonsutvikling, primært team- og lederutvikling. Vi tilbyr både åpne og bedriftsinterne prosesser. Vårt åpne lederutviklingsprogram «Garuda Lederskole» på Solstrand har siden 1992 utviklet over 800 ledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

Management for hire - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i management for hire .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

Kjedeutvikling - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i kjedeutvikling for bedrifter. En kjede er ikke strerkere enn sitt svakeste ledd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet avtales kr

Lederutvikling - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i lederutvikling for bedrifter. Lederutvilkling handler om å jobbe kontinuerlig med forbedringsprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet avtales kr

Møteledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i møteledelse for bedrifter. Temaer i kurset tilpasses behovene og deltakerne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Avtales kr

Kurs i lederskap og mening

Våre tilbyr kurs i lederskap og mening. Kurset har vi som oftest i naturskjønne omgivelser. Vi har flere ganger kombinert det med fottur i høyfjellet i Sør-Norge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

Kurs i Endringsledelse - bedriftsinternt

Verden er preget av endringer. Politiske og økonomiske endringer, en ny teknologisk og industriell revolusjon, en kunnskaps- og informasjonsrevolusjon, øket internasjonalisering og en stadig større konkurranse vil til sammen gi endringer vi ikke kan overskue.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Avtales kr

Kurs i Ledelse og Lederskap - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i Ledelse og Lederskap for bedrifter. Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid. Praktiske eksempler og "cases" er kjernen i kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Avtales kr

Grunnkurs i ledelse for studenter

Vi tilbyr grunnkurs i ledelse for studenter. Kursets temaer er integrert i hverandre. Mange av temaene tas opp i forskjellige deler av kurset. F.eks. vil du trene på møteledelse, kommunikasjon og samarbeid gjennom hele kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Avtales kr

Verdiledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i verdiledelse. Kurset legger mer vekt på lederskap via verdier. Ofte gjennomføres en spørreundersøkelse og / eller intervju før et bedriftsinternt kurs tilpasses. Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid. Praktiske eksempler og "cases" er kjernen i kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Avtales kr

Grunnkurs i Ledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr grunnkurs i Ledelse for bedrifter. Kurset baserer seg på forelesninger, egenrefleksjon og gruppearbeid. Praktiske eksempler og "cases" er kjernen i kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Avtales kr

Coachende Lederskap - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i coachende lederskap for din bedrift. Din viktigste lederoppgave er å få dine medarbeidere til å prestere. Dette seminaret gir deg innsikt i hvordan du kan bruke coaching som et praktisk verktøy til å utvikle deg selv og dine medarbeidere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 2 dager Avtales kr

New Inspiration - lederutviklingsprogram - bediftsinternt

Lederutviklingsprogrammet New Inspiration er utviklet for deg som ønsker å bli en kraftfull leder i din organisasjon. Dette programmet er et omfattende program som går over 10 måneder og er modulbasert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 10 måneder Avtales kr

 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.