Lederkurs og lederutvikling i Sogn og Fjordane

I kategorien lederkurs og lederutvikling finner du kurs for ledere over hele landet. Alle vet at god ledelse er avgjørende for en velfungerende virksomhet. Temaene og valgmulighetene for slike kurs er derfor mange. Her finner du ledelseskurs som for eksempel; lyttekurs for ledere, teamutviklingskurs, møteledelse, strategisk lederskap, lederkurs i DISK modellen, personalledelse, lederkurs for frivillige organisasjoner, toppledertrening, ledelseskurs for kvinner osv.


Vi gjør oppmerksom på at kurs i Lederstiler og lederroller og Lederkurs for nye ledere har egne kategorier. Ta kontakt hvis du ikke finner noe som passer for deg.

Interne prosesser for bedrifter

Når bedrifter ønsker medarbeidere med større engasjement, som jobber mot samme mål, retter mange blikket mot Dale Carnegie som kan bidra med løsninger som skaper dokumenterte resultater.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sogn og Fjordane

Dynamisk lederskap - Bedriftsinternt

Målet for kurset er å gi deltakerne større trygghet og bredere kompetanse i å lede team til gode beslutninger og resultater.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 2 dager

Endringsledelse - Bedriftsinternt

Hvordan lede i store endringer Endringer kan vi med stor forutsigbarhet si at kommer til å skje. Endringer kommer hurtigere enn før og er ofte mer omfattende og noen ganger mindre planlagt. «En leder tar deg på en reise til steder du ikke har vært før.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 1 dag

Ny som leder - Bedriftsinternt

Målet for kurset er å gi deltakerne basis kompetanse for å bli en god leder. Kurset gir kunnskap og praktiske verktøy til lede deg selv og andre på en profesjonell måte, og hjelper deg til å forstå hvordan spesifikk atferd, metoder og kommunikasjon kan gi deg suksess som ny leder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 2 dager

Train the trainer - presentasjonsteknikk for ledere- Bedrift

Kurset består av forelesning, øvelser og gruppediskusjoner, samt formidlingsoppgaver med personlige tilbakemeldinger. Kurset tar for seg spørsmål som Hva gjør en kursleder god? og Hvordan få en engasjert forsamling som lytter, deltar og lærer?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 2 dager

Smart endring gjennom involvering og positiv påvirkning Bedrifts

Driv varig endring av vaner og kultur i virksomheten. Lag og gjennomfør en plan som gjør det enklere å lykkes, med mindre frustrasjon hos de involverte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 2 dager

Led din leder - Bedriftsinternt

Forholdet til sjefen er en av de viktigste faktorene for god opplevelse på jobben, og det du gjør i prosessen med sjefen kan bli til et felles anliggende. Hvis du virkelig vil at dere i fellesskap skal bidra til å nå bedriftens mål, er det godt håp om å lykkes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 1 dag

Smart arbeid og samarbeid i den nye arbeidshverdagen Bedriftsinte

Praktiske rettet kurs der du lærer å mestre dine arbeidsverktøy og nye arbeidsformer

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 1 dag

Hvordan lede mennesker i endring - Bedriftsinternt

En leder har stor påvirkningskraft, og er både kulturskaper og rollemodell. Din suksess avhenger av at dine medarbeidere gjør en god jobb. Å utvikle seg som leder betyr først og fremst å utvikle seg som menneske, for slik å motivere andre til endring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 3 dager

Ledelse

• Vellykket og overbevisende medarbeiderledelse • Egen motivasjon og motiverende omgang med andre. • Optimal bruk av medarbeiderpotensialet gjennom situasjonsbetinget lederstil

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 5 dager 23.500 kr

Daglig leders oppgaver og ansvar - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i daglig leders oppgaver og ansvar for bedrifter. Kurset gjennomgår daglig leders stillingsinstruks med utgangspunkt i hva norsk lov (aksjeloven, arbeidsmiljøloven og regnskapsloven m.m.) krever av daglig leder og selskapet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 3 timer Avtales kr

Styreleder og styreledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i styreleder og styreledelse for bedrifter. I følge aksjeloven har styreleder noen særoppgaver i forhold til resten av styret, men det er ikke alltid like lett å klargjøre omfanget og konsekvensene av disse oppgavene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 6 timer Avtales kr

Daglig leders rapport til styret - bedriftsinternt

Kurset tar utgangspunkt i aksjelovens og allmennaksjelovens regler om daglig lederes plikt til rapportering overfor styret, samt den aktsomhet og løpende oppfølging av selskapets drift og eiernes interesser som er bakgrunnen for daglig leders rapporteringsplikt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 3 timer Avtales kr

Modul 2 - Jakten på en bedre hverdag som leder - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i jakten på en bedre hverdag som leder for bedrifter. Denne modulen skal bidra til å gjøre din lederhverdag bedre over tid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 2 dager Avtales kr

Modul 3 - Myndiggjørende ledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i myndiggjørende ledelse - fra tanke til handling for bedrifter. Denne modulen har hentet sin inspirasjon fra den kjente møteplassen Delphi.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 2 dager Avtales kr

Hotelledelse

Hotelledelse er en yrkesrettet utdanning for alle som har ambisjoner om å arbeide i produksjonen og ledelse av primært resepsjonen i et hotell, men mangler formell bakgrunn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 21.500 kr

Strategisk ledelse og foretaksetikk

Strategisk ledelse og foretaksetikk drøfter valg av hensiktsmessig strategisk planprosess for en virksomhet. Hvordan man skal utføre eksterne og interne analyser, samt metoder for hvordan man aktivt kan bidra til å utvikle, diskutere, velge og anbefale hensiktsmessige strategier for virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 11.850 kr

Praktisk personalledelse

Denne utdanningen gir deg en praktisk kompetanse innen relasjonsledelse, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling og prosjektarbeid. Det kvalifiserer deg til operative lederstillinger på mellomledernivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 14.000 kr

Økonomi og ledelse

Dette høgskolestudiet gir deg verdifull kompetanse til å jobbe i en rekke sentrale posisjoner innen økonomi og ledelse i enhver virksomhet. Studiet gir deg 30 studiepoeng fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og kan gjerne bygges på annen høgskoleutdanning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 37.400 kr

Servicelederskolen

Dette er en solid og praktisk utdanning som kvalifiserer deg til å bli leder i en serviceorientert virksomhet i privat eller offentlig sektor. Servicelederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 fagskolepoeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 måneder på å... 27.100 kr

Bachelor i økonomi og ledelse - årsenhet 3: ledelse

Dette studiet gir deg en Bachelor i ledelse. Utdanningen kvalifiserer deg både direkte til arbeidslivet og til videre studier på masternivå. Fordypning i ledelse gir deg en spesialisering innen arbeidsrett, personalledelse og prosjektledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 24 måneder på å... 73.950 kr

Arbeidslederskolen

Dette er en solid og praktisk utdanning som kvalifiserer deg til å bli førstelinjeleder eller mellomleder innen både privat og offentlig sektor. Arbeidslederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 fagskolepoeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 måneder på å... 25.300 kr

Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM)

Vi tilbyr kurs i mikroøkonomi. Mikroøkonomi gir en generell innføring i grunnleggende mikro- og markedsteori, samt øvelse i anvendelse av teorien på ett eller flere områder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 14.800 kr

Personalledelse

God personalledelse er et av bedriftens store satsningsområder på linje med økonomistyring, produktutvikling og utvikling av markedsstrategier. Kurset Personalledelse gir en innføring i moderne ledelsestenkning, som innebærer personalledelse som en del av bedriftens totale virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 4.450 kr

Organisasjon og ledelse

Kurset gir en grundig innføring i de mest sentrale temaer og perspektiver innen organisasjonsteorien, og prosessperspektivet er spesielt vektlagt. Kurset gir både en organisasjonsteoretisk ramme og en praktisk tilnærming til temaet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 11.850 kr

Ledelse varehandel

Denne utdanningen gir deg kompetanse til å opptre tryggere, smidigere og mer effektivt i en handelsbedrift. Utdanningen passer for deg som jobber i en lederstilling i dag og deg som søker deg inn i en ledende stilling innen varehandelen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 20.300 kr

Strategisk ledelse

Dette høgskolestudiet gir deg en solid tilleggskompetanse innen prosjektledelse, strategi, foretaksetikk og organisasjonspsykologi. Utdanningen egner seg svært godt som faglig påfyll for deg som ønsker å toppe din utdanning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 36.800 kr

Avdelingsledelse

Utdanningen er tilpasset medarbeidere som allerede arbeider med ledelsesoppgaver uten formalkompetanse, medarbeidere som ønsker lederansvar gjennom internt opprykk og de som ønsker en kort yrkesrettet formalkompetanse uten å gå veien om høyere studier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 21.500 kr

Arbeidsledelse

I kurset arbeidsledelse lærer du hvordan du skaper resultater basert på trivsel og effektivitet i samarbeid med dine medarbeidere. Arbeidsledelse kalles også for operativ ledelse og en god operativ leder må kunne ta initiativ, gå foran og vise vei, sette mål, løse konflikter og ta ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 4.200 kr

Personalledelse - HRM

Høgskolestudiet gir deg bred kompetanse til å jobbe med ledelse og personalarbeid innen Human Resource Management. Studiet leder frem til eksamen fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), og kan gjerne kombineres med annen høgskole- eller universitetsutdanning du har fra før eller planlegger å ta.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 29.800 kr

Coaching for ledere - Bedriftsinternt

Kurs er rettet mot ledere som vil få det beste ut av sine medarbeidere. Som leder er din største oppgave å få andre til å prestere og utvikle seg. Coaching får frem potensialet og skaper selvgående medarbeidere som yter bedre og trives mer. Vi vil jobbe med hvordan coaching kan brukes som en del av

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 1 dag Avtales kr

The EDge - Assessment for learning consept - Bedriftsinternt

The EDge er vårt “Assessment for learning consept”. Går du med tanker om at du trenger påfyll, men synes det er vanskelig å finne ut hvor du skal begynne og hva du trenger? Da kan “The EDge” være noe for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Avtales kr

Tydelig og Inspirerende Ledelse - Bedriftsinternt

Dette er kurset for deg som ønsker å bli mer tydelig og inspirerende i samspill med andre. Treningskurset er rettet særlig mot deg som leder andre mennesker. Bygger på kursmetodikk basert på internasjonal forskning og lang praktisk erfaring. Bli en mer Transformerende leder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 2 dager Avtales kr

Møteledelse - Bedriftsinternt

Å kunne lede møter er en viktig ferdighet for alle ledere. Forarbeid og etterarbeid er viktig, men i aller størst grad handler det om å kunne styre energien og menneskene som deltar på en god måte, slik at alle opplever seg hørt, inkludert og involvert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 1 dag Avtales kr

AFF Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling handler om hvordan man får en organisasjon til å fungere optimalt gjennom å gjøre strategi om til målrettet praksis

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

AFF Lederegruppeutvikling

Hvordan utvikle ledergruppen til å bli et bedre strategisk verktøy for virksomhetens måloppnåelse?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

AFF Ledelsesutvikling

Skreddersydde leder­utviklings­programmer for virksomheter i privat og offentlig sektor

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.