Lederkurs og lederutvikling

I kategorien lederkurs og lederutvikling finner du kurs for ledere over hele landet. Alle vet at god ledelse er avgjørende for en velfungerende virksomhet. Temaene og valgmulighetene for slike kurs er derfor mange. Her finner du ledelseskurs som for eksempel; lyttekurs for ledere, teamutviklingskurs, møteledelse, strategisk lederskap, lederkurs i DISK modellen, personalledelse, lederkurs for frivillige organisasjoner, toppledertrening, ledelseskurs for kvinner osv.


Vi gjør oppmerksom på at kurs i Lederstiler og lederroller og Lederkurs for nye ledere har egne kategorier. Ta kontakt hvis du ikke finner noe som passer for deg.

Leadership and management

Vi tilbyr kurs i Leadership and management

Sted Neste kurs Varighet Pris
Larvik 1 dag

Lederutvikling - bedriftspedagogikk

Kallerud Kompetanse er leverandør av lederutvikling til en rekke bedrifter og bransjer. Våre kurs er praktisk orientert, setter deltakeren i sentrum og er skreddersydd til virksomhetens behov. Mer om vår pedagogiske profil finner du under "Hvem er vi?".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lillehammer
Hedmark

Businessmastering - bedriftsinternt

Vi anser arbeidet med å implementere selvgående og selvmotiverte ledere og medarbeidere som et stadig viktigere område hos våre kunder i det Nordiske markedet. Vi opplever at det er et sprik mellom investert tid og oppnådde gevinster knyttet til arbeidet med medarbeidersamtaler og medarbeiderskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Avtales kr

Selvledelse og transformasjonsledelse - bedriftsinternt

Tydeligere og tydeligere ser vi at ledelse ikke lenger bare skal appellere til det intellektuelle i mennesket, men også med tydelighet appellere til følelser og menneskets dypere behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Avtales kr

Leder rådgivning - Bedriftsinternt

Alle konger, ledere, statsmenn og selv mafialedere har sin "consigiere" (rådgiver). Utrykket "Det er ensomt på toppen" kan noe ganger føles sant. Snakk med oss og fortell hva du savner. Sammen med hver leder kan vi lage utviklingsplan som følges opp regelmessig. La oss bli din rådgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus
Buskerud
Hedmark
Oslo
Østfold

Praktisk personalledelse

Modulbasert mellomlederutdanning på høyskolenivå, et praktisk rettet kurs. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 2 dager 2.950 kr

Prosjektledelse

Modulbasert mellomlederutdanning på høyskolenivå, et praktisk rettet kurs. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Universitetet i Agder. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitets-/høyskolesystemet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 2 dager 2.950 kr

Lederutviklingsprogrammet, del 1 - 6 (6 dager)

Lederutviklingsprogrammet Del 1-6 (Profesjonaliseringsprogram over 6 moduler) Programmet går over 6 kursdager a 6 timer, herav er den ene dagen inndelt i 2 halvdagsseanser, og der du kan velge blant inntil 8 spesialiseringsemner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 6 dager a 6 timer 22.450 kr

Strategiprosess og strategisk ledelse

Vi tilbyr kurs i strategiprosess og strategisk ledelse. Kurset gir en grunnleggende forståelse for strategibegrepet, både på teoretisk og praktisk nivå, og gir et rammeverk for å utvikle virksomhetens strategi. Vi tar for oss ulike måter å angripe strategiarbeidet i organisasjoner på.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 1 dag 5.450 kr

Ledergruppen - samhandling og utvikling

Ledergruppens arbeid skaper rammen for medarbeidernes opplevelser av organisasjonen som arbeidsgiver og kundenes/interessentenes opplevelser av organisasjonen som leverandør/partner. Den viktigste arenaen for ledergruppens utvikling er ledermøtene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 1 dag 5.450 kr

Effektive ledergrupper og ledersamlinger

Effektive ledergrupper og ledersamlinger tar utgangspunkt i at mange ledere oppfatter ledersamlinger som lite fruktbare, lite produktive og diffuse i forhold til nødvendig målstyrt fremdrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 6 timer 5.450 kr

Belønning, bonus og motivasjon

Kursemnet belønning er et vanskelig emne, og henvender seg til ledere, mellomledere og styremedlemmer som ønsker økt bevissthet omkring motivasjon og motiverende faktorer, herunder om fordeler og ulemper ved forskjellige provisjons og avlønningsmetoder som i økende grad får innpass i norske selskap

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 3 timer 2.950 kr

Lederassistenten, del 1 - 4 (4 dager)

Formolet er å øke deltakernes forståelse for kompleksiteten og rollen som lederassistent med de spesielle krav til integritet, lojalitet, taushetsplikt, tempo, rasjonalitet, grensesetting, organisatorisk adferd med mer som kreves i en så spesiell arbeidsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 4 dager a 6 timer 17.950 kr

Ny i lederrollen – basiskurs for førstegangsledere

En lederrolle er utfordrende og spennende. Når du er ny i lederrollen vil du oppleve at det stilles helt nye og annerledes krav til deg. Forventningene til deg – hvordan en del mennesker vil «se på deg» og forholde seg til vil kunne endre seg betraktelig i forhold til tidligere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 1 dag 5.450 kr

Praktiske lederverktøy i hverdagen

Praktiske lederverktøy i hverdagen er et helt spesielt kurs for deg som leder! Dagen er inndelt i hovedemner der vi kun har et praktisk og direkte fokus på verktøy og hjelpemidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 1 dag 5.450 kr

Daglig leders rapport til styret (3t) Individuell kursdag

Kurset tar utgangspunkt i aksjelovens og allmennaksjelovens regler om daglig lederes plikt til rapportering overfor styret, samt den aktsomhet og løpende oppfølging av selskapets drift og eiernes interesser som er bakgrunnen for daglig leders rapporteringsplikt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 3 timer 4.950 kr

Daglig leders oppgaver og ansvar

Daglig leders oppgaver og ansvar (3 timers) individuell kursdag. Kurset gjennomgår daglig leders stillingsinstruks med utgangspunkt i hva norsk lov (aksjeloven, arbeidsmiljøloven og regnskapsloven m.m.) krever av daglig leder og selskapet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 3 timer 4.950 kr

Grunnkurs i prosjektarbeid

Vi tilbyr grunnkurs i prosjektarbeid. Kurset gir grunnleggende kompetanse innen prosjektfaget. Kurset er for alle som har eller planlegger å få en rolle i prosjektarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 6 timer 5.450 kr

Assistentrollen som ressurs

Vi tilbyr kurs i assistentrollen som ressurs. Kurset er obligatorisk grunnkurs i modulprogrammet Lederassistenten Del 1-4 men er også åpnet for deltakere som kun ønsker denne kursdagen særskilt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 6 timer 5.450 kr

Vanskelige personalsamtaler

Vi tilbyr kurs i vanskelige personalsamtaler. Vanskelige samtaler kan være så mangt, og kan ha sammenheng med en rekke ulike situasjoner, og de behøver ikke ha annet til felles enn at de er vanskelige.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 3 timer 2.950 kr

Corporate Governance

Kurset dreier om eierstyring og selskapsledelse, som er den norske oversettelsen av det engelske begrepet «corporate governance».

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 3 timer 4.950 kr

Omstilling og restrukturering

Kurset tar utgangspunkt i at virksomheter opplever sviktende omsetning, kundeflukt, kostnadsøkning eller andre forhold som fører til en hverdag der ledelsen må ta nye grep. For eksempel ny ledelse / ledelsesform, justere organisasjonen og tilrettelegge for ny målrettet satsning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 3 timer 2.950 kr

Team og samhandling (organisering og ledelse av team)

Vi tilbyr kurs i team og samhandling (organisering og ledelse av team). Hva er de viktige faktorene i utviklingen av og i et velfungerende team? Formålet med kurset er at deltakerne skal bli bevisst viktige og avgjørende faktorer knyttet til velfungerende team og teambasert arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 1 dag 5.450 kr

Lean management i praksis

Lean management er mange ting! I utgangspunktet er området fundamentert i en tenkemåte: Lean thinking, som enkelt uttrykt handler om å unngå sløsing med tid og ressurser, og konsentrere seg om, sette fokus på det som skaper verdiene!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 6 timer 5.450 kr

Rekrutteringsprosessen fra A til Å

Styrk din bevissthet i ansettelsesprosessen. Lær konkrete teknikker. Hvordan gjennomføre en effektiv og god ansettelsesprosess. Rekruttering er et av kjerneområdene i HRM, eller Human Resource Management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 1 dag 5.450 kr

Daglig leder og styret

Vi tilbyr kurs i daglig leder og styret. Kurset har gjennom flere år vært et av de mest solgte kurs i regi av Norsk forening for styremedlemmer og har hatt flere tusen deltakere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 6 timer 5.450 kr
Bergen 6 timer 5.450 kr
Molde 6 timer 5.450 kr
Stavanger 6 timer 5.450 kr
Trondheim 6 timer 5.450 kr

Klar tale - Lederegenskap nr 1

Klar tale er en avgjørende og helt sentral lederegenskap. Klar tale er investorens, aksjonærens, medarbeideres, kunders og samarbeidspartneres beste venn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker 6 timer 5.450 kr

Oppdateringsdag -Kvalitetsledere Kvalitetsrevisorer/revisjonleder

Vi tilbyr oppdateringsdag for kvalitetsledere, kvalitetsrevisorer/revisjonsledere og ISM revisorer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 02.12.2015 1 dag 3.100 kr

7. Slik blir du mer tydelig som mellomleder

Målet er å gi mellomledere de forutsetninger og verktøy de trenger for å lykkes, trives og bli en mer tydelig leder i en hektisk hverdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Skreddersøm

6. Grunnkurs i retorikk

Et praktisk rettet kurs hvor deltakerne jobber med strukturen i retorikk, og ulike språklige verktøy for å skape en levende presentasjon. Kurset holdes av IKOR.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

3. Ledelse av endringsprosesser

Ønsker du å bli en bedre prosessleder? Lær hvordan du på en systematisk og helhetlig måte kan planlegge og gjennomføre endringsprosesser i egne virksomhet. Du vil lære hvordan du når alle i gruppen og hvordan du kan skape engasjement, eierskap og et godt samarbeidsklima

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.