TotalHMS.no er en tjeneste levert av You earn AS. Vi bidrar til å gi deg som arbeidsgiver og leder en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet i din bedrift. Vi gjør dette ved å tilby nettbaserte HMS-kurs, internkontroll og bistand til bestilling av HMS-kort.

Vi tilbyr jevnlig webinarer med tips til hvordan du som arbeidsgiver kan få mest mulig ut av din kunnskap innenfor Helse, miljø og sikkerhet. Dette er korte, innholdsrike seanser hvor våre fageksperter tar opp relevante problemstillinger. Deltakere kan sende inn spørsmål underveis i sendingen.


 |  1 2   |  Neste side >>

Brannvern Grunnkurs - Nett

Vi tilbyr Brannvern Grunnkurs – Teoretisk del som nettkurs. Gi tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie ca 3-4 timer 1.490 kr  

Brannvernleder - Nett

Vi tilbyr «brannvernleder» – Teoretisk del som nettkurs. Etter gjennomført brannforebyggende kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de utføre oppgaven som brannvernansvarlig på en tilfredsstillende måte.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer 2.790 kr  

Brukerkurs for Stillasarbeidere – Teoretisk del - nett

Vi tilbyr Brukerkurs Stillas – Teoretisk del som nettkurs. Dette kurset er en enkelt brukerkurs for deg som skal arbeide i høyden. Kurset gjør det lovlig og trygt for deg å bruke et stillas i arbeidssammenheng.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie ca 2 timer 790 kr  

Grunnkurs Matsikkerhet (HACCP)

Vi tilbyr grunnkurs matsikkerhet (HACCP). Tillegg til HMS-kurs for ansatte, verneombud og daglig leder, for arbeid med matproduksjon, matsalg, og servering av matvarer innenfor “HoReCa” og liknende virksomheter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Tilgang 12 måneder 990 kr  

Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften - Nett

Vi tilbyr grunnkurs SHA og Byggherreforskriften. Tillegg til HMS-kurs for verneombud og daglig leder, for arbeid innen bygg- og anleggsvirksomhet, med en kommentert introduksjon til Byggherreforskriften og (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) SHA-arbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Tilgang 12 månder 990 kr  

Grunnleggende innføring i arbeidet som BES-vakt - Bedridtsinternt

Vi tilbyr grunnleggende innføring i arbeidet som BES-vakt.Gir kursdeltaker en god opplæring i rollen som BES-Vakt.Kursdeltaker skal erverve kunnskap om hvordan man på best mulig måte skal ivareta brannvern, entring og sikkerhet ved arbeid i trange rom.

Sted Dato Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 3 timer 9.990 Inntil 10 deltaker kr  

HMS-kurs for ansatte - Nett

Vi tilbyr HMS-kurs for ansatte. Kurset imøtekommer ledelsens ansvar for opplæring av arbeidstakere, slik det omtales i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, når det kommer til å ruste arbeidstakeren for aktiv deltakelse i virksomhetens HMS-arbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Tilgang 6 måneder, kurstid beregnet... 890 kr  

HMS-kurs for ledere på - Nett

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere som nettkurs. HMS-kurs for ledere gir ledere i alle bransjer grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det gir kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 - 3 timer 1.790 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>