TotalHMS.no er en tjeneste levert av You earn AS. Vi bidrar til å gi deg som arbeidsgiver og leder en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet i din bedrift. Vi gjør dette ved å tilby nettbaserte HMS-kurs, internkontroll og bistand til bestilling av HMS-kort.

Vi tilbyr jevnlig webinarer med tips til hvordan du som arbeidsgiver kan få mest mulig ut av din kunnskap innenfor Helse, miljø og sikkerhet. Dette er korte, innholdsrike seanser hvor våre fageksperter tar opp relevante problemstillinger. Deltakere kan sende inn spørsmål underveis i sendingen.


<< Forrige side  |  1 2   | 

Håndtering av farlig gods - nett

Vi tilbyr håndtering av farlig gods – Teoretisk del som nettkurs. Bidrar til å gi ansatte kompetanse til å håndtere farlig gods iht. Landtransportforskriften §2-1.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie ca 3 timer 1.890 kr  

Kjemikaliehåndtering - nett

Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av kjemikalier, kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie ca 3 timer 1.790 kr  

Opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien - Bedrift.

Vi tilbyr Opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien. Gi kursdeltaker kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i forebyggende arbeid på egen arbeidsplass og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved brann og ulykke.

Sted Dato Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 6 timer 12.990 kr  

Stillasbyggerkurs for inntil 5 meter - Nett

Vi tilbyr stillasbyggekurs I som nettkurs. For bygging av stillas med øverste stillasgulv under 5 meter. Kurset dekker de krav som stilles til opplæring, før ansatte bruker stillas. (NS 9700-1 Modul 2 Prefabrikkerte stillas med en høyde opp til 5 meter)

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7,5 timer 1.390 kr  
<< Forrige side  |  1 2   |