Skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere.

Foreningen er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet skattytere i over 50 år. Vi har ca. 19 000 medlemmer - personer så vel som bedrifter.


 |  1 2   |  Neste side >>

Arv og skifte

Snart kommer ny lov om arv og dødsboskifte (arveloven), og her får du en gjennomgang av de viktigste endringene, og praktiske råd om gjennomføring av arveoppgjøret. Dødsboskifte reiser også en rekke aktuelle skattespørsmål som vil bli belyst gjennom eksempler.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 7 timer 3.800 kr  

Bokføring- aktuelle temaer

Bokføringsloven trådte i kraft 1. januar 2005 – og har dermed virket i nærmere 15 år. Selv om loven i utgangspunktet er teknologinøytral, har det i løpet av denne tiden vært en rivende utvikling med automatisering og digitalisering i både samfunnet og regnskapsbransjen.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 7 timer 3.800 kr  

Det årlige lønnskurset – nyheter og utvalgte problemstillinger

Alle som jobber med lønn får verdifull oppdatering med Skattebetalerforeningens lønnskurs. Vi gir deg en oppdatering på nyheter og aktuelle spørsmål innen lønnsområdet, og du får alt om lønn i statsbudsjettet for 2020.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.800 kr  

Det årlige momsskurset – nyheter og utvalgte problemstillinger

Utleie av fast eiendom er som hovedregel ikke momspliktig, men i enkelte tilfeller skal det likevel beregnes utgående moms. Med dette kurset får du en god oversikt over dette temaet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.800 kr  

Generasjonsskifte og salg av virksomhet

Ved et generasjonsskifte og/eller salg av virksomhet står både bedriftseiere og rådgivere overfor en rekke ulike skattemessige problemstillinger som ofte er avgjørende for valg av den optimale løsningen.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.800 kr  

GRFS 2019 - god regnskapsføringsskikk

I dette kurset går vi gjennom lovkravene til oppdragsavtalen, samt de viktigste GRFS-reglene – som alle regnskapsførere må kunne.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 time 3.800 kr  

Hvordan unngå misligheter?

Mange bedrifter rammes hvert år av ulike typer misligheter. De direkte økonomiske konsekvensene er ofte betydelige, og styret og ledelsen kan bli erstatningsansvarlige eller komme i straffansvar.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.800 kr  

Investering i fast eiendom og aksjer

Svært mange har skattespørsmål knyttet til aksjer og eiendom. På vårt kurs får du en nyttig gjennomgang med fokus på praktiske eksempler, nyttige tips og oppdatert kunnskap om regelverket.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.800 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>