Videreutvikling og nyskapning for menneskene i bedriften. Sinius hjelper til med gode handlingsprogrammer og efektiv trening. Det er idag du sikrer fremtidig inntjening.

Forhandlinger

Kommunikasjon i konflikter

Personlighet og kommunikasjon

Lederutvikling

Motivasjon og engasjement

Bruk magefølelsen i lederskap


Coach- og leder program - lederutvikling

Studiet er en spesialisering innen kommunikasjon og beslutningsprosesser. Hovedfokus er på å motivere og coache slik at andre opplever det bekvemt og riktig å foreta egne valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua 2 semestre fra 45.000 kr  

Coachingteknikker og coachende lederskap

Coaching er en samtale- og refleksjonsprosess med ulike teknikker som har til hensikt å hjelpe individet til å se på seg selv og omgivelsene sine med mer bevisste øyne for deretter å foreta de justeringer som er nødvendig for å nå sine mål

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua 1 dag 4.500 kr  

Kommunikasjon - ditt mektigste verktøy

Lær å bruke ulike kommunikasjonsstrategier for å nå igjennom og oppnå det du ønsker. Bli i stand til å lese forskjellige situasjoner og mennesker. Solide teknikker og verktøy for påvirkning, overbevisning og troverdighet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua 30.05.2024 2 dager30.05.2024 11500 kr  

Kommunikasjon og personlighet

Vi tilbyr kurs om kommunikasjon og personlighet. Har du tenkt over at personligheten din påvirker måten du kommuniserer på? Dette er et kurs i bevisstgjøring av din egen og andres personlighet og hvordan dette påvirker kommunikasjonen din.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 6.195 kr  
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1 dag 6195 kr  
Sola Sola 27.05.2024 1 dag27.05.2024 6.195 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 6.195 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 6.195 kr  

Konflikthåndtering

Vi tilbyr kurs om konflikthåndtering. Lær hvordan du skal håndtere konflikter og uenigheter mellom mennesker. Bli bevisst på planlegging, valg av strategi, kommunikasjon, handlingsplan og løsningsnivå. Konflikter oppleves av de fleste som ubehagelig og vanskelig å takle.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua 1 dag 6195 kr  

Kurs i beslutningsprosesser

Evnen til å ta gode beslutninger er en av de viktigste suksessfaktorene for å nå mål og sikre bedriften i framtiden. Dette kurset handler om hvordan du kan bli bedre til å samle inn og bearbeide informasjon, ta riktige beslutninger og bli bevisst på når du skal handle.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1 dag 4.500 kr  

Kurs i kroppsspråk - bli mer bevist

Vi tilbyr kurs om kroppsspråk - bli mer bevist. Forskning viser at en stor del av kommunikasjonen vår består av kroppsspråk. Vi er derfor helt avhengig av å kunne forstå og bruke kroppsspråk når vi skal lede, selge, forhandle eller få andre mennesker med på det vi ønsker.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 10.09.2024 1 dag10.09.2024 6.195 kr  
Oslo Oslo 31.05.2024 1 dag31.05.2024 6195 kr  
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1 dag 6.195 kr  
Sola Sola 1 dag 4.850 kr  
Sola, Quality Airport ... Sola 28.05.2024 1 dag28.05.2024 6195 kr  

Kurs i motivasjon og engasjement

Vi tilbyr kurs i motivasjon og engasjement. Motivasjon og inspirasjon er ingen konstant tilstand. Den må jobbes systematisk med, fokuseres på og følges opp. Man trenger støtte både fra andre og seg selv.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 06.06.2024 1 dag06.06.2024 6.195 kr