SAS Institute

SAS er ledende leverandør av løsninger for Business Intelligence - løsninger som gir beslutningstakere muligheten til å ta riktige beslutninger. Grunnlaget for innsikt har du allerede i de enorme datamengdene din virksomhet samler opp i ulike databaser, samt i informasjon om eksterne forhold som kan kjøpes eller hentes fra ulike databaser. Utfordringen er å få oversikt og sammenstille data fra ulike kilder, i ulike formater og med forskjellig detaljeringsgrad - og samtidig ivareta datakvalitet og unngå manuelle, repeterende arbeidsprosesser. SAS har i dag markedets mest komplette løsninger for virksomhetsstyring, og helt siden 1976 har vi gitt våre kunder muligheten til å ta innsiktsbaserte beslutninger. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper deg med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.


Programming for SAS Viya

his course is for users who need to modify existing Base SAS programs that will execute in SAS Viya. This course leverages the power of SAS Cloud Analytic Services (CAS) to access, manage, and manipulate in-memory tables. This course is not intended for beginning SAS software users.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1 dag 5.610 kr  

SAS Certification Practice Exam: Base Programming for SAS 9

This practice exam tests the same knowledge and skills as the SAS Base Programming for SAS 9 certification exam. This format of the questions on both exams is identical, and all topics on the pratice exam are proportionally weighted to match the certification exam.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 2 hours 500 kr  

SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting

This course is for users who do not have SAS programming experience but need to access, manage, and summarize data from different sources, and present results in reports and graphs.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 11.03.2024 (+13) 2 dager11.03.2024 (+13) 12.600 kr  

SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques

We arrange the course SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques live web. This course is for those who need to learn data manipulation techniques using the SAS DATA step and procedures to access, transform, and summarize data.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 11.03.2024 (+17) 2 dager11.03.2024 (+17) 12.600 kr  

SAS SQL 1: Essentials

This course teaches you how to process SAS data using Structured Query Language (SQL). You can gain this experience from the SAS Programming 1: Essentials course. No knowledge of SQL is necessary. This course addresses Base SAS software.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 2 dager 12.600 kr  

SAS Visual Statistics: Interactive Model Building

This course introduces SAS Visual Statistics for building predictive models in an interactive, exploratory way. Exploratory model fitting is a critical step in modeling big data. This course addresses SAS Visual Statistics software.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 2 dag 11.220 kr