SAS Institute

SAS er ledende leverandør av løsninger for Business Intelligence - løsninger som gir beslutningstakere muligheten til å ta riktige beslutninger. Grunnlaget for innsikt har du allerede i de enorme datamengdene din virksomhet samler opp i ulike databaser, samt i informasjon om eksterne forhold som kan kjøpes eller hentes fra ulike databaser. Utfordringen er å få oversikt og sammenstille data fra ulike kilder, i ulike formater og med forskjellig detaljeringsgrad - og samtidig ivareta datakvalitet og unngå manuelle, repeterende arbeidsprosesser. SAS har i dag markedets mest komplette løsninger for virksomhetsstyring, og helt siden 1976 har vi gitt våre kunder muligheten til å ta innsiktsbaserte beslutninger. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper deg med å avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.


SAS Advanced Programming Exam for SAS 9

The SAS Certified Advanced Programmer for SAS 9 credential represents the upper echelon of SAS programmers.

Sted Dato Varighet Pris
Danmark, København Danmark 3 timer 1.000 kr  
Danmark, København Danmark 3 timer 1.500 kr  
Danmark, København Danmark 3 timer 1.500 kr  
Danmark, København Danmark 3 timer 1.000 kr  
Sverige, Stockholm Sverige 3 timer 1.500 kr  
Sverige, Stockholm Sverige 3 timer 1.200 kr