Kurs i veiarbeid og trafikkdirigering i Hedmark

I kategorien veiarbeid og trafikkdirigering finner man grunnleggende kurs om hvordan man skal kunne dirigere trafikken for å ta hensyn til alt fra småbarn på skolevei til steder med veiarbeid eller rasfare. I dag kreves det særskilt opplæring for å få ansvarsrett for manuell trafikkdirigering på trafikkert vei.

Arbeidsvarsling kurs 1 (Arbeid på vei 1)

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 (Arbeid på vei 1). Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei, og de hensyn som skal tas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Elverum Elverum 6 timer 2.500 kr
Hamar Hamar 6 timer 2.500 kr
Kongsvinger Kongsvinger 6 timer 2.500 kr
Tynset Tynset 6 timer 2.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 (Arbeid på vei 2)

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 som gir deg som ansvarshavende den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle din rolle som ansvarshavende på en betryggende måte. Kurset gir deg kompetanse og sertifikat i arbeid på vei 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Elverum Elverum 2 dager 4.900 kr
Hamar Hamar 2 dager 4.900 kr
Kongsvinger Kongsvinger 2 dager 4.900 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 (Arbeid på vei 3)

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3. Kurset gir deg nødvendig teoretisk og praktisk opplæring og grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Elverum Elverum 3 1/2 time fra 3.900 kr
Hamar Hamar 3 1/2 time fra 3.900 kr
Kongsvinger Kongsvinger 3 1/2 time fra 3.900 kr

Arbeidsvarsling og skilting - Kurs 1

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kurset er rettet mot de som arbeider på vegen og til de som skal være ansvarshavende i forbindelse med arbeidsvarslingen, i tillegg til planleggere, driftsledere og oppsynsmenn med lederoppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alvdal Alvdal 6 timer 2.180 kr
Elverum Elverum 6 timer 2.180 kr
Grue Grue 6 timer 2.180 kr
Hamar Hamar 6 timer 2.180 kr
Kongsvinger Kongsvinger 6 timer 2.180 kr
Løten Løten 6 timer 2.180 kr
Nord-Odal Nord-Odal 6 timer 2.180 kr
Ringsaker Ringsaker 6 timer 2.180 kr
Stange Stange 6 timer 2.180 kr
Sør-Odal Sør-Odal 6 timer 2.180 kr
Trysil Trysil 6 timer 2.180 kr
Tynset Tynset 6 timer 2.180 kr
Åmot Åmot 6 timer 2.180 kr

Arbeidsvarsling og skilting - Kurs 2

Kurset gir kompetanse som ansvarshavende for arbeid på arbeid på vei.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Elverum Elverum 12 timer 3250 kr
Grue Grue 12 timer 3250 kr
Hamar Hamar 12 timer 3250 kr
Ringsaker, Ringsaker 12 timer 3250 kr
Ringsaker, Ringsaker 12 timer 3250 kr
Stange Stange 12 timer 3250 kr

Arbeidsvarsling og skilting - Kurs 3

Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette, i tillegg til kurs type 1 eller type 2. I tillegg skal vedkommende ha førerkort i klasse B.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trysil Trysil

Arbeidsvarsling kurs 2

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2. Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 2 dager 4.850 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - for alle som skal utføre arbeid på veg

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 - for alle som skal utføre arbeid på veg. Kurset gir muligheten til å ha rollen stedsansvarlig. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1, basert på Statens Vegvesens håndbok N301 (051).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 1 dag 2.850 kr
Kongsvinger Kongsvinger 1 dag 2.850 kr
Trysil Trysil 1 dag 2.850 kr
Tynset Tynset 1 dag 2.850 kr
Åmot Åmot 1 dag 2.850 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende. Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset går over 2 dager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 2 dager 4.500 kr
Åmot Åmot 2 dager 4.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - manuell trafikkdirigering

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3 - manuell trafikkdirigering. Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått dette kurset. Deltagere må tidligere ha fullført kurs 1 eller kurs 2, og ha førerkort og gode norsk kunnskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 1 dag 3.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 klasseromskurs

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1. Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring mm. Kurset gir rett til arbeide på og ved veg, samt være stedsansvarlig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alvdal Alvdal 1 dag 2.900 kr
Hamar Hamar 1 dag 2.900 kr
Trysil Trysil 1 dag 2.900 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 klasseromskurs

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 som klasseromskurs. Kurset egner seg godt for planleggere, prosjekterende, byggherrer og andre som ønsker mer kunnskap om arbeidsvarsling. I kurs 2 inngår kurs 1 i arbeidsvarsling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alvdal Alvdal 2 dager 4.900 kr
Hamar Hamar 2 dager 4.900 kr
Ringsaker Ringsaker 2 dager 4.900 kr
Trysil Trysil 2 dager 4.900 kr
Åmot Åmot 2 dager 4.900 kr

Arbeidsvarsling 1 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling som nettkurs. Alle arbeidstagere som utfører arbeid på eller ved veg, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæring blir gitt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.12.2023 1 dag15.12.2023 2.000 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - bedriftsinternt

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 for bedrifter. Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, må ha opplæring i arbeidsvarsling. Krav til obligatorisk opplæring gjelder uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - engelsk nettkurs

Vi tilbyr nettkurs på engelsk i arbeidsvarsling 1 for alle som skal utføre arbeid på og ved veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.12.2023 (+3) 1 dag14.12.2023 (+3) 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 29.02.2024 1 dag 29.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 1 dag 30.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 20.06.2024 1 dag 20.06.2024 2250 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i arbeidsvarsling 1 for alle som skal utføre arbeid på og ved veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.12.2023 (+49) 1 dag01.12.2023 (+49) 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 04.12.2023 1 dag 04.12.2023 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 07.12.2023 1 dag 07.12.2023 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.12.2023 1 dag 12.12.2023 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 18.12.2023 1 dag 18.12.2023 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 19.12.2023 1 dag 19.12.2023 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 22.12.2023 1 dag 22.12.2023 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 04.01.2024 1 dag 04.01.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 11.01.2024 1 dag 11.01.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 16.01.2024 1 dag 16.01.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 19.01.2024 1 dag 19.01.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 24.01.2024 1 dag 24.01.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 26.01.2024 1 dag 26.01.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 06.02.2024 1 dag 06.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 08.02.2024 1 dag 08.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.02.2024 1 dag 12.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 15.02.2024 1 dag 15.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 20.02.2024 1 dag 20.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.02.2024 1 dag 23.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 27.02.2024 1 dag 27.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 05.03.2024 1 dag 05.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 07.03.2024 1 dag 07.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.03.2024 1 dag 12.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 15.03.2024 1 dag 15.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 20.03.2024 1 dag 20.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 22.03.2024 1 dag 22.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 26.03.2024 1 dag 26.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 26.03.2024 1 dag 26.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.04.2024 1 dag 12.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 16.04.2024 1 dag 16.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 19.04.2024 1 dag 19.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.04.2024 1 dag 23.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 25.04.2024 1 dag 25.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 1 dag 30.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 02.05.2024 1 dag 02.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 06.05.2024 1 dag 06.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 10.05.2024 1 dag 10.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 15.05.2024 1 dag 15.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 21.05.2024 1 dag 21.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.05.2024 1 dag 23.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 28.05.2024 1 dag 28.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 05.06.2024 1 dag 05.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 07.06.2024 1 dag 07.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2024 1 dag 12.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 14.06.2024 1 dag 14.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 17.06.2024 1 dag 17.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 20.06.2024 1 dag 20.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 27.06.2024 1 dag 27.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 04.07.2024 1 dag 04.07.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 10.07.2024 1 dag 10.07.2024 2250 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende - bedriftsinternt

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 for bedrifter. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende - nettkurs

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 for ansvarshavende som nettkurs. Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset gir stedsansvarsrett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10.01.2024 (+9) 2 dager10.01.2024 (+9) 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 23.01.2024 2 dager 23.01.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 27.02.2024 2 dager 27.02.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 19.03.2024 2 dager 19.03.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 24.04.2024 2 dager 24.04.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 2 dager 07.05.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 14.05.2024 2 dager 14.05.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 11.06.2024 2 dager 11.06.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 25.06.2024 2 dager 25.06.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 08.07.2024 2 dager 08.07.2024 4.100 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i arbeidsvarsling kurs 1 - for alle som skal utføre arbeid på veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1, basert på Statens Vegvesens håndbok N301 (051).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.12.2023 (+48) 1 dag01.12.2023 (+48) 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 04.12.2023 1 dag 04.12.2023 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 07.12.2023 1 dag 07.12.2023 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.12.2023 1 dag 12.12.2023 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 18.12.2023 1 dag 18.12.2023 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 19.12.2023 1 dag 19.12.2023 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 22.12.2023 1 dag 22.12.2023 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 04.01.2024 1 dag 04.01.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 11.01.2024 1 dag 11.01.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 16.01.2024 1 dag 16.01.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 19.01.2024 1 dag 19.01.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 24.01.2024 1 dag 24.01.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 26.01.2024 1 dag 26.01.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 06.02.2024 1 dag 06.02.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 08.02.2024 1 dag 08.02.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.02.2024 1 dag 12.02.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 15.02.2024 1 dag 15.02.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 20.02.2024 1 dag 20.02.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.02.2024 1 dag 23.02.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 27.02.2024 1 dag 27.02.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 05.03.2024 1 dag 05.03.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 07.03.2024 1 dag 07.03.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.03.2024 1 dag 12.03.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 15.03.2024 1 dag 15.03.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 20.03.2024 1 dag 20.03.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 22.03.2024 1 dag 22.03.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 26.03.2024 1 dag 26.03.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.04.2024 1 dag 12.04.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 16.04.2024 1 dag 16.04.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 19.04.2024 1 dag 19.04.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.04.2024 1 dag 23.04.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 25.04.2024 1 dag 25.04.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 1 dag 30.04.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 02.05.2024 1 dag 02.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 06.05.2024 1 dag 06.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 10.05.2024 1 dag 10.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 15.05.2024 1 dag 15.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 21.05.2024 1 dag 21.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.05.2024 1 dag 23.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 28.05.2024 1 dag 28.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 05.06.2024 1 dag 05.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 07.06.2024 1 dag 07.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2024 1 dag 12.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 14.06.2024 1 dag 14.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 17.06.2024 1 dag 17.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 20.06.2024 1 dag 20.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 27.06.2024 1 dag 27.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 04.07.2024 1 dag 04.07.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 10.07.2024 1 dag 10.07.2024 2.250 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - nettkurs (engelsk)

Vi tilbyr nettkurs på engelsk i arbeidsvarsling kurs 1 - for alle som skal utføre arbeid på veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1, basert på Statens Vegvesens håndbok N301 (051).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.12.2023 (+3) 1 dag14.12.2023 (+3) 2.500 kr
Nettkurs / nettstudie 29.02.2024 1 dag 29.02.2024 2.500 kr
Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 1 dag 30.04.2024 2.500 kr
Nettkurs / nettstudie 20.06.2024 1 dag 20.06.2024 2.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs i arbeidsvarsling 2 - for ansvarshavende. Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset går over 2 dager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende. Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset gir stedsansvarsrett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 06.12.2023 (+11) 2 dager06.12.2023 (+11) 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 18.12.2023 2 dager 18.12.2023 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 10.01.2024 2 dager 10.01.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 23.01.2024 2 dager 23.01.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 27.02.2024 2 dager 27.02.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 19.03.2024 2 dager 19.03.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 24.04.2024 2 dager 24.04.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 2 dager 07.05.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 14.05.2024 2 dager 14.05.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 11.06.2024 2 dager 11.06.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 25.06.2024 2 dager 25.06.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 08.07.2024 2 dager 08.07.2024 3.850 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 manuell trafikkdirigering, bedriftsinternt

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3 - manuell trafikkdirigering for bedrifter. Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått dette kurset. Deltagere må tidligere ha fullført kurs 1 eller kurs 2, og ha førerkort og gode norsk kunnskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

 |  1 2 3 4   |  Neste side >>