Sikkerhetskurs industri og offshore i Skedsmo / Lillestrøm

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.
Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Tavleskolen modul 1 - grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i tavleskolen modul 1. Målsettingen er at etter gjennomført kurs skal deltakerne ha god teoretisk basiskunnskap for videre praktisk opplæring i bedrift. Det er begrenset antall deltakere på kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2 dager fra 3.950 kr

Tavleskolen modul 2 - Fagkurs

Vi tilbyr fagkurs i tavleskolen modul 2. Målsettingen er at etter gjennomført kurs skal deltakerne ha god teoretisk basiskunnskap for fremstilling til fagprøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 24.03.2020 2 dager24.03.2020 fra 4.400 kr

Tilsyn og vurdering av eltavler

Tilsyn, vurdering og vedlikehold av elektriske anlegg er viktig for elsikkerheten. Her har anleggseierne og tilsynsmyndighetene et viktig ansvar og det er behov for kvalifisert fagpersonell for gjennomføring av tilstandskontroller og vurderinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 31.03.2020 2 dager31.03.2020 fra 7.900 kr

UPS - teknologi, regelverk og praktiske løsninger

Kravet til sikker strømforsyning og stabilt nett øker stadig og avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) brukes i økende grad i mange typer elektriske installasjoner. Når statiske UPS’ er blir beskrevet som avbruddsfri strømforsyning, vil det være flere ulike forhold å ta hensyn til.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 26.05.2020 1 dag26.05.2020 fra 4.400 kr

Verifikasjon og dokumentasjon av eltavler

Tavleforeningen har vært opptatt av å formidle kunnskap om tavlenormen NEK 439. Kurset «Tavlenormen» er avholdt mange ganger for et stort antall deltakere. Kurset har hovedsakelig tatt sikte på å gjennomgå normkravene og skape forståelse for hvordan tavler skal dokumenteres som elektrisk utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag fra 4.750 kr

Arbeidsvarsling - kurs 1

Vi tilbyr arbeidsvarsling - kurs 1. Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 1.950 kr

Fallsikringsutstyr modul 21

Vi tilbyr kurs i fallsikringsutstyr modul 21. Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 1.950 kr

Håndholdt arbeidsutstyr - modul 11

Vi tilbyr kurs i håndholdt arbeidsutstyr modul 11. Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 1.950 kr

Fallsikringskurs

Vi tilbyr fallsikringskurs. Målsettingen er å gi kunnskap om riktig valg og sikker bruk av fallsikringsutstyr. Gjøre brukeren kjent med de forskjellig systemene, deres bruksområder og begrensninger. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 2.100 kr

Sikker bruk av farlig arbeidsutstyr

Vi tilbyr kurs i sikker bruk av farlig arbeidsutstyr. Målsettingen med kurset er økt kunnskap om sikker bruk av farlig arbeidsutstyr. Skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 2.100 kr

Arbeidsvarsling 1

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 1. Formålet med kurset er sikkert arbeid på eller langs veg. Du skal kunne fylle rollene som ansvarlig på stedet, ansvarshavende og / eller trafikkdirigent alt ettersom hvilket kurs du velger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 16.12.2019 (+12) 1 dag16.12.2019 (+12) 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 02.01.2020 1 dag 02.01.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 15.01.2020 1 dag 15.01.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 24.01.2020 1 dag 24.01.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 27.01.2020 1 dag 27.01.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 07.02.2020 1 dag 07.02.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 14.02.2020 1 dag 14.02.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 21.02.2020 1 dag 21.02.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 02.03.2020 1 dag 02.03.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 30.03.2020 1 dag 30.03.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 04.05.2020 1 dag 04.05.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 08.06.2020 1 dag 08.06.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 29.06.2020 1 dag 29.06.2020 2.700 kr

Arbeidsvarsling 1 - engelsk

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 1 på engelsk. Formålet med kurset er sikkert arbeid på eller langs veg. Du skal kunne fylle rollene som ansvarlig på stedet, ansvarshavende og / eller trafikkdirigent alt ettersom hvilket kurs du velger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 20.12.2019 (+6) 1 dag20.12.2019 (+6) 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 31.01.2020 1 dag 31.01.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 06.03.2020 1 dag 06.03.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 03.04.2020 1 dag 03.04.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 08.05.2020 1 dag 08.05.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 12.06.2020 1 dag 12.06.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 03.07.2020 1 dag 03.07.2020 2.700 kr

Arbeidsvarsling 1 Kveldskurs

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 1. Formålet med kurset er sikkert arbeid på eller langs veg. Du skal kunne fylle rollene som ansvarlig på stedet, ansvarshavende og / eller trafikkdirigent alt ettersom hvilket kurs du velger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 2.700 kr

Arbeidsvarsling 2

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 2. Formålet med kurset er sikkert arbeid på eller langs veg. Du skal kunne fylle rollene som ansvarlig på stedet, ansvarshavende og / eller trafikkdirigent alt ettersom hvilket kurs du velger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 18.12.2019 (+6) 2 dager18.12.2019 (+6) 4.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 29.01.2020 2 dager 29.01.2020 4.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 04.03.2020 2 dager 04.03.2020 4.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 01.04.2020 2 dager 01.04.2020 4.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 06.05.2020 2 dager 06.05.2020 4.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 10.06.2020 2 dager 10.06.2020 4.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 01.07.2020 2 dager 01.07.2020 4.700 kr

Arbeidsvarsling 3 - manuell trafikkdirigering

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 3 - manuell trafikkdirigering. Formålet med kurset er sikkert arbeid på eller langs veg. Du skal kunne fylle rollene som ansvarlig på stedet, ansvarshavende og / eller trafikkdirigent alt ettersom hvilket kurs du velger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 17.12.2019 (+6) 1 dag17.12.2019 (+6) 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 28.01.2020 1 dag 28.01.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 03.03.2020 1 dag 03.03.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 31.03.2020 1 dag 31.03.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 05.05.2020 1 dag 05.05.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 09.06.2020 1 dag 09.06.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 30.06.2020 1 dag 30.06.2020 2.700 kr

Fallsikring English

The goal of the class is contribute to a better understanding on how to work safely from heights.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 14.01.2020 (+1) 3 timer14.01.2020 (+1) 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 06.02.2020 3 timer 06.02.2020 2.700 kr

Fallsikring norsk

Målet med opplæringen er å gi økt forståelse for og bidra til å skape bevisste holdninger når det gjelder fallsikring og sikkert arbeid i høyden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 17.12.2019 (+2) 3 timer17.12.2019 (+2) 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 30.01.2020 3 timer 30.01.2020 2.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm 05.03.2020 3 timer 05.03.2020 2.700 kr

Arbeidsvarsling kurs 1

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 2.850 kr

Arbeidsvarsling kurs 2

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Ansvarshavende for arbeidsvarslingen skal ha dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2 dager 4.850 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - For alle som skal utføre arbeid på veg

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 - for alle som skal utføre arbeid på veg. Formålet er å gi kursdeltakerne en grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet: kunnskap om de formelle prosedyrer før arbeidet starter og under arbeidets gang.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 2.000 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 (Arbeid på vei 1)

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 (Arbeid på vei 1). Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei, og de hensyn som skal tas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 6 timer 2.400 kr

Stillasbygger - komprimert fagbrev

Vi tilbyr stillasbygger komprimert fagbrevkurs. Som stillasbygger vil du kunne gjennomføre et kortere opplæringsløp dersom du allerede har gjennomført sentrale deler av opplæringen til fagbrev som stillasbygger i form av stillasbyggerkurs over 9 meter. Det vil si 36 timer teori og 72 timer praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 04.02.2020 72 timer04.02.2020 13.500 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>