Lift og personløfterkurs - praktisk opplæring i Rogaland

I denne kategorien finner du kurs for praktisk prøve innen lift og personløfter. Før du kan ta praktisk prøve i lift og personløfter må du delta på lovpålagt sikkerhetskurs. Vi gjør oppmerksom på at disse kursene ligger i egen kategori.
Her finner du sikkerhetskurs for lift og personløfter.

G00 - Generell del kontrollører modul K-G00

Vi tilbyr kurs i G00 - Generell del kontrollører modul K-G00. Målsettingen med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G11 (RX) kontrollør løfteredskap

Vi tilbyr kurs i G11 (RX) kontrollør løfteredskap. Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve for å vise at han / hun har tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskrifter, standarder termologi, oppbygning, sertifisering og merking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 12.06.2023 5 dager12.06.2023 16.850 kr

K06 Kontroll av lastebærere

Vi tilbyr K06 kontrollkurs av lastebærere. Målsettingen er at deltakerne etter gjennomført læretiltak skal kunne utføre periodisk kontroll av lastebærer for interntransport samt ekstraordinær kontroll av offshorecontainere for ilandsendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

Løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1)

Vi tilbyr kurs i løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1). Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 17.04.2023 (+4) 3 dager17.04.2023 (+4) 7.720 kr

Løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1) engelsk

Vi tilbyr kurs i løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1) på engelsk. Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 12.06.2023 3 dager12.06.2023 7.720 kr

Løfteredskap modul 2.3

Vi tilbyr kurs i løfteredskap modul 2.3. Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Operasjonelt ansvarlig person P-2.5

Vi tilbyr kurs i operasjonelt ansvarlig person P-2.5. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 08.06.2023 2 dager08.06.2023 7.300 kr

Personløfter

Vi tilbyr kurs i personløfter. Målsettingen er av ved gjennomført kurs skal kursdeltageren vise gjennom en teoretisk og praktisk prøve at han / hun kan betjene og føre en personløfter på en sikker og tilfredsstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Sikker bruk av løfteutstyr R-003N

Formålet med denne Norsok-standarden er å gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyr. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 - 4 timer

Teknisk ansvarlig, kraner og løfteoperasjoner

Vi tilbyr kurs for teknisk ansvarlig, kraner og løfteoperasjoner. Målsettingen med opplæringen er å gi teknisk ansvarlig tilstrekkelige kunnskaper om krav til til vedlikehold og sakkyndig kontroll på kraner og annet løfteutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 4.140 kr

Personløfterkurs type A, B og C

Vi tilbyr brukerkurs for personløfter type A, B og C. Industrikran Norge AS er en videreføring av selskaper som har importert, solgt og levert ABUS kransystemer i Norge i over 30 år. Formålet med opplæringen er å gi brukere en god grunnopplæring, teoretisk og praktisk, i sikker bruk av personløfter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 1 dag

Liftkurs (personløfter)

Vi tilbyr lift og personløfterkurs. Målsettingen er å gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 10.05.2023 (+1) 1 dag10.05.2023 (+1) 2.550 kr

Personløfter klasse A, B (C)

Vi tilbyr kurs i personløfter klasse A, B (C).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Klepp Klepp 1 dag

Enkle løfteinnretninger modul P-2.4

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk under riggeroperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 20.04.2023 (+2) 2 dager20.04.2023 (+2)

Løfteredskap modul 1 + 2.3 / stroppekurs

Vi tilbyr kurs i løfteredskap - modul 1 + 2.3. Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke løfteredskap i forbindelse med stropping / annhuking av last kunnskap om: Riktig bruk, merking, oppbevaring, daglig kontroll, kasseringsregler og sertifiseringskrav for løfteredskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 17.04.2023 (+2) 3 dager17.04.2023 (+2)

Løfteredskaper modul 2.3

Vi tilbyr kurs i løfteredskaper modul 2.3. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner ser grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgiving til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager

Personløfterkurs klasse A, B og C

Vi tilbyr kurs i personløfter klasse A, B og C. Hovedmålet med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av personløftere, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager

Personløfter

Vi tilbyr personløfterkurs. Formålet med opplæringen er å gi brukere en god grunnopplæring, teoretisk og praktisk, i sikker bruk av personløfter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Klepp Klepp 1 dag 2.100 kr

Lift og Personløfter kurs Klasse AB (C teori) med praksis

For at personell skal kunne betjene en personløfter på en sikker og tilfredsstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rogaland Rogaland 8 timer 2.200 kr

G11 Kontrollørkurs løfteredskap

Vi tilbyr G11 kontrollørkurs løfteredskap. Målsettingen er at etter fullført kurs skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i kontroll og bruk av løfteredskap til å kunne utføre en sakkyndig kontroll av løfteredskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager

Norsok R-003N

Målet er å gi alle involverte i løfteoperasjoner kunnskap om Norsok-standarden R003 sikker bruk av løfteutstyr. Standarden skal bidra til å vedlikeholde, etablere og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, materielle verdier og miljø i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Operasjonelt ansvarlig person modul P-2.5

Vi tilbyr kurs i operasjonelt ansvarlig person modul P-2.5. Målsettingen er å gi kunnskap om metoder for å se til at løfteoperasjoner blir forskriftmessig utført. Opplæringen skal også gi operasjonelt ansvarlig kunnskap til å gi overordnet veiledning og bistand i forbindelse med løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 08.06.2023 2 dager08.06.2023

 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>