Lastsikringskurs i Finnmark

Sikring av last

Vi tilbyr kurs i sikring av last. Sikring av last og kjøretøyets stand er sjåførens ansvar. Før kjøring begynner skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 1.500 kr

Transport av levende reinsdyr

Vi tilbyr kurs i transport av levende reinsdyr. Forskrift om transport av levende dyr, setter krav om at dyretransportsjåfører skal ha godkjent opplæring / kompetansebevis for transport av levende reinsdyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 1 dag 4.200 kr
Hammerfest Hammerfest 1 dag 4.200 kr