Kurs i bakerfaget i Sør-Trøndelag

Bakerfaget har tilknytning til konditoryrket, dvs at bakeren ufører både bakerarbeid og enkle konditorarbeider. Arbeidet går ut på å lage deiger og bake ut til brød, loff, rundstykker, wienerbrød m.m., samt lage kremer og glasurer. Bakeren må ha inngående kjennskap til lagring av råvarer, hva som kan forringe kvaliteten på råvarer og hvordan behandle halvfabrikata. I tillegg skal bakeren kunne bruke en rekke type maskiner og rengjøring av disse. Bakeren må ha kunnskap om riktig ernæring, forkjellige typer produksjonsformer, hva som faktisk skjer under bakeprosessen og hygiene.

Mat-teknikk

Vi tilbyr 2,5-årig nettstøttet studium i mat-teknikk. Studiet gir tverrfaglig forståelse og kunnskap om ulike produksjonsprosesser i næringsmiddelindustri, råvarer, håndtering og kvalitetskrav ved produksjon av næringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2,5 år