WEBINAR: Vannbehandling i lukkede energianleggKursarrangør: Kompa AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: 12:00-15:00
Varighet: 3 timer
Pris: 2300

WEBINAR: Vannbehandling i lukkede energianlegg v/ Van Ha Doan Dette er et innføringskurs i vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg, energibrønner og gjenvinnere.

Om kurset
Dette er et innføringskurs i vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg, energibrønner og gjenvinnere. Etter endt kurs skal man ha en god forståelse av hvorfor vannbehandling er viktig, hvordan man kan identifisere problemer og aktuell avvikshåndtering og forebygging. I kurset gjennomgås hvilke konsekvenser det kan g å ikke ha god vannbehandling. Det

gis en gjennomgang av ulike korrosjonsprosesser og hvordan dårlig vannkvalitet og korrosjon gir store problemer i anleggene

– som driftsproblemer og økt energibruk. Etter endt kurs skal man kunne identifisere status på eget anlegg og iverksette nødvendige tiltak for avvikshåndtering og god vannbehandling.

Kurset avholdes som webinar.

Link til webinaret sendes ut dagen før kurset avholdes.

Det blir mulighet til å stille foredragsholder spørsmål underveis.

Eksamen / sertifisering

Etter kurset gjennomføres en kort flervalgsprøve. Bestått kurs gir Kompa Kurssertifikat.