ValpekursKursarrangør: Lundqvist Hundeskole
Sted: Lundqvist Hundeskoles
          Akershus, Rælingen
Kursadresse: Nedre Rælingsveg 423, 2008 Fjerdingby (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid:
Tirsdag kl 18:00 - 19:30 eller kl 20:00 - 21:30
Lørdag kl 11:00 - 12:30 eller kl 13:00 - 14:30
Mandag kl 18:00 - 19:30 eller kl 20:00 - 21:30
Torsdag kl 18:00 - 19:30 eller kl 20:00 - 21:30
Varighet: 4 kvelder
Pris: 1.800

På valpekurset jobber vi med sosialisering, grunnleggende ferdigheter innenfor hverdagslydighet og sørger for at hunden får gode vaner helt fra starten av.

Du får så utrolig mye igjen for alt arbeidet du legger i hunden din når den er valp! Ingen valper er like. Kurset er derfor lagt opp slik at vi kan gi hver enkelt ekvipasje svært god individuell oppfølging. Vi har derfor aldri mer enn fem hunder pr instruktør på våre kurs. Motivasjon og samarbeid er en rød tråd i alt arbeidet og vi legger også stor vekt på forskjellige kontakt og samarbeidsøvelser på kurset.

Forkunnskaper:
Kurset egner seg for alle valper som er mellom 8-16 uker og det kreves ingen forkunnskaper. Vi anbefaler alle våre valpekursdeltakere å delta på Lundqvist intro i forkant av, eller underveis i Valpekurset. På denne måten får du en optimal start og du er klar for en eventuell deltakelse på Grunnkurs.

Kurset er 100% belønningsbasert, og alle deltakerne må ha litt erfaring med å jobbe på denne måten, og være innstilt på at det ikke benyttes noen form for ubehag i treningen

På våre kurs er det aldri mer enn fem hunder pr instruktør. Hvis du for eksempel er på en kursgruppe med 8 hunder, har gruppa minst to instruktører. Er det en gruppe med 11 hunder, har den minst tre instruktører osv. Vi er veldig opptatt av at hver eneste hund og eier skal få den hjelpen de fortjener, og da trengs det godt med instruktørkrefter.

Alle våre kurs er organisert slik at vi kan gi best mulig individuell oppfølging til hver enkelt. I tillegg er det satt av en halv time ekstra etter hver kurskveld til ytterligere oppfølging. Her jobber vi både individuelt og i mindre grupper dersom det er flere som har like utfordringer. Det er jo heller ikke sånn at de som har spesielle individuelle behov skal ha mye mer hjelp enn de andre på gruppa. Alle skal føle seg sett og få den oppfølgingen de trenger for å få mest mulig ut av hunden sin. Da sier det seg selv at det trengs flere, erfarne og godt skolerte instruktører på gruppa for å komme i mål.

Vi har vårt eget treningssenter med svært gode fasiliteter tilpasset alle typer hundetrening. Over 4000 m2 flombelyste utendørsarealer, 400 m2 treningshall samt en stor, oppvarmet skolepaviljong som brukes til alt fra valpekurs til spesialsøk og teoriundervisning.

Målgruppe for kurset

Passer for alle type valper fra 8 - 16 uker

Kursmateriell

Inkluderer boken «Om adferd og læring»