Svømming for barn - PingvinmerketKursarrangør: SSK Skjetten Svømming
Sted: Sagdalen Skole
          Akershus, Skedsmo / Lillestrøm
Kursadresse: Bernt Ankers vei 11, 2010 Strømmen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen gli, som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:
1) Gli på magen - linjeholdning
2) Gli på ryggen - linjeholdning
3) Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg - puste - dreie tilbake på magen
4) Gli med crawlbeinspark på mage - linjeholdning
5) Gli med crawlbeinspark på ryggen - linjeholdning - puste - drei kroppen på magen - crawlbeinspark
6) Hoppe - flyte opp - linjeholdning på mage - crawlbeinspark - dreie på ryggen - tilpasset pust

Krav til minumumshøyde:
• Skjetten: 110 cm
• Vigernes, Sagdalen, Åsenhagen: 115 cm
• Sten-Tærud: 117 cm
• Enebakk: 115 cm

Barnekursene fra 5 år er delt inn i nivåer fra vanntilvenning og opp til de mestrer alle 4 svømmeartene crawl, rygg, bryst og butterfly. Det er viktig at et barn mester ferdighetene godt før de går videre til neste kurs. Kursene er bygd opp etter Norges svømmeskoles plan for riktig svømmeopplæring, slik at barna lærer de grunnleggende ferdighetene dykking og flyting, før de lærer gli og fremdrift.

For påmelding gå inn på TryggiVann.no

Målgruppe for kurset

Barn fra 5 år. Barnekursene er delt inn i nivåer