Simulator G5 Offshore kran Oppgradering OMHEC ts, IMCA C014, DNVKursarrangør: PNI Opplæringssenter AS
Sted: PNI Opplæringssenter - Forus Vest
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Røynebergsletta 30, 4052 Røyneberg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:30 - 15:00
Varighet: 3 dager
Pris: 22.710

Målsetningen med kurset er å gi operatører med andre offshore kran sertifikat (danske, hollandske eller engelske) en oppgradering innen norsk regelverk og en oppdatering av offshore kran (teknisk kunnskap) av EN 13852.

Videre skal man kunne verifisere kunnskap i tråd med opplæringsplan O-2.1 Offshore kran kompetanse.

Kursinnhold:
• Innledning
• Regelverk (Arbeidsmiljøloven, Aktivitetsforskriften, NORSOK R-003)
• Standard EN 13852
• Styrende dokumentasjon
• Krav til operatør
• Kranens bruksområder, begrensninger
• Sikkerhetsfunksjoner
• Nødprosedyrer
• Sikker bruk av offshore kran
• Praktisk verifikasjon, kontroll og vedlikehold
• Kommunikasjon
• Praktisk trening på simulator
• Eksamen teori, praksis

Antall:
Minimum antall kandidater: 2
Maksimalt antall kandidater: 4
Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve: 90%


Målgruppe for kurset:
Kranførere med kranfører lisenser for offshore kraner gjennomført eksempelvis i Storbritania, Nederland eller Danmark.

Forkunnskaper:
• Kandidaten skal kunne dokumentere å ha gjennomført tilsvarende moduler som opplæringsløpet tilsier: Løfteredskap (Stroppe/Anhuker kurs), VHF kurs, Offshore kran step 1-2-3, praksis som offshore kranfører. Operatører som kun har tilsvarende step 1 - 2 og ikke har gjennomført praktisk eksamen offshore med sensor (step 3), må i tillegg gjennomføre dette etter endt kurs.

Språk:
• Kurset holdes på Engelsk


Eksamen/sertifisering:
Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder / kurs koordinator.