Renholdsassistent - nettkursKursarrangør: cleaning.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Star når du selv vil
Pris: 3.550

Vi tilbyr kurs i renholdsassistent som nettkurs. Når du tar kurset tilegner du deg basiskunnskap som er nødvendig uansett hvor du ønsker å arbeide innenfor renholdsvirksomheter.

Innhold:
Kurset omhandler de mest grunnleggende temaer som du må beherske, er spesielt godt egnet for de som skal starte i renholdsyrket, og som ikke har noe tidligere teoretisk eller praktisk erfaring. Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

Leksjoner:
• Leksjon 1 - Innføring i renholdsyrket
• Leksjon 2 - Renholdsmetoder, utstyr, maskiner
• Leksjon 3 - Rengjøringsmidler
• Leksjon 4 - Renholdsflater, materiallære
• Leksjon 5 - Renholdsplaner
• Leksjon 6 - Helse, ergonomi
• Leksjon 7 - Internkontroll, HMS
• Leksjon 8 - Den dyktige renholder

Annet:
Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte modul for å sikre at du får det beste utbytte av kurset. Klikk på aktuelle lenker, se på You Tube klippene og studer utdypningsstoffet. Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende. Det er ofte lurt å legge inn pauser, med tid for refleksjoner over temaene du har studert.

Priser:
• Medlemspris kr 2.350,-
• Ikke medlem kr 3.550,-

Eksamen / sertifisering:
Når du har gjennomført kurset får tilsendt vårt kompetansebevis: Norwegian Cleaning Consultants Certified Cleaner.