Regnskapsanalyse og nøkkeltall for styret (Nett/Web-kurs )Kursarrangør: Styreforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 08:30 - 11:30
Varighet: 3 timer
Pris: fra 5.050

Vi tilbyr kurs i regnskapsanalyse og nøkkeltall or styret (Nett/Web-kurs inkl.verktøy) . Regnskapsgjennomgangen på de fleste styrerom fokuserer på nøkkeltall og avvik mellom faktiske regnskapmessige nøkkeltall og de ønskede nøkkeltallsstørrelser som selskapet styrer etter.• Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. På kursdagen / noen timer før kursstart, eventuelt kvelden før kursdato, mottar du epost fra oss med A) link til nett/web kursdelen via Teams, B) link til Dropbox-mappe med filer; kursmateriell, eventuelle oppgaver, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er materiell vi skal bruke under kurset + en del faglig stoff du kan arbeide med, og lese deg opp på i ettertid når det passer best for deg.

• Kursdagen: Logg deg på webinar/nettkursdelen ved å benytte mottatt link for å delta de angitte timene for denne delen av kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

• Etter nett/web delen av kurset: Bilder av «whiteboard» gjennomganger, eventuelle fasiter til oppgaver (litt avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox-mappen for kurset på slutten av kursdagen. Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål etter kurset og for å ta opp forhold som du kanskje finner det vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen.


Kursinnhold:
• Regnskap som styringsverktøy
• Analysering av regnskapstall i ulike sammenhenger
• Hvem analyserer og med hvilket formål
• Eieranalyse - analyse ved forberedelse for salg - kjøperanalyse etc
• Sjekkliste ved regnskapsanalyse
• Om nøkkeltall
• De viktigste og mest benyttede nøkkeltall
• Avklaring og definisjoner av nøkkeltall
• Avkastnings-, rentabilitetsmessige og avansebaserte nøkkeltall
• Likviditets-, soliditets og cash flow nøkkeltall
• Egenkapital-, Fremmedkapital og totalkapitalbehov og nøkkeltallsberegninger
• Varelagergjennomstrømning, gjennomsnittelig kredit og debettall for kunder og leverandører
• EBIT, EBITA, PE og andre sentrale utfyllende begrepsforklaringer
• "Ikke økonomiske nøkkeltall": Kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet mfl
• Hvordan beregne nøkkeltall og finne frem til disse
• Tommelfingerregler om nøkkeltallstørrelser

Hvilke avkastningsprosent har vi. Hvordan er EBIT / EBITA for perioden. Hvilke egenkapital- og totalkapitalavkastning har vi pr nå, hva forventes og hvordan. Hvordan er vår soliditet pr idag og hvilke soliditetsgrad styrer vi etter. Nøkkeltallsforståelse og nøkkeltallsfokusering på styrerommet og blant styremedlemmene kan effektivisere styrets gjennomgang av regnskapsmessig status og utvikling. Bli med på kurset og opplev ulike eksempler på hvordan nøkkeltallsstyring kan gi rask og tett "hands-on" for virksomheten.

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot styremedlemmer, daglige ledere og andre medarbeidere som ønsker en nærmere innsikt i å analysere regnskap samt sette seg inn i de mest anvendte nøkkeltall, hvordan man beregner disse og hvilke informasjon ulike nøkkeltall gir. Kurset er en naturlig DEL 2 for mange av våre kursdeltakere fra kurset Regnskapsforståelse i praksis.