Nettkurs i bruk av K-koderKursarrangør: Nettopplæring
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid:
Oppstart hver mandag.
Varighet: 6 måneder
Pris: 2.000

Kurset er utviklet av NETTOPPlæring som har tilbudt nettkurs i over 20 år. Dra nytte av vår kompetanse og vi vil gi deg det faglige grunnlaget du trenger for å sikre best mulig bruk av K-koder og dermed øke kvaliteten på gjenfinning i de digitale arkivene hvor K-koder benyttes.

K-KODER:
K-koder er en arkivnøkkel med emnekoder som brukes for å beskrive innholdet i kommunenes og fylkeskommunenes forskjellige saksprosesser.

Kurset leder deg aktivt gjennom regler, eksempler og øvelser. Hensikten er at du skal bli god på valg av koder fra K-KODER. Bedre koder med mindre ressursbruk!

Nettkurset vil gi deg:
• Innføring i regler og bruk av kodene
• Trening i å velge gode koder
• Forståelse av hva K-koder er og nytteverdien for deg og din virksomhet

Kursets temaer er:
• Bli kjent med K-koder; E-arkiv, K-koder og arbeidsprosesser
• Fellesklassene
• Fagklassene
• Tilleggkoder
• Hvordan sette sammen koder
• Unntak, tips og info

Formålet:
Målet med kurset er å sikre best mulig bruk av K-koder og dermed øke kvaliteten på gjenfinning i de digitale arkivene hvor K-koder benyttes.
Ved å kjenne til hensikten med K-koder og hvordan kodene skal brukes vil man få en mer enhetlig bruk av kodene i de forskjellige kommunene og fylkeskommunene.

Fleksibilitet:
Du styrer selv når og hvor du jobber med kurset. Kurset har ingen samlinger og ingen faste frister utenom sluttdato etter 6 måneders tilgang.

Interaktivt nettkurs:
Framdriften i kurset er avhengig av din aktivitet for å klikke fram info, eksempler og tips. Underveis må du løse oppgaver for å kunne gå videre i kurset.

Veiledning:
Du har tilgang til veiledning underveis i kurset.

Kurshefte:
For å gjennomføre kurset, må du ha tilgang til K-KODER Kursutgave eller Hovednøkkel. Alle trykte utgaver fra 2024-2027 og tilbake til 2012-2015 kan benyttes. Kurset er på bokmål. Kurshefte bestilles ved påmelding til kurs ved behov.

Tidsbruk:
Kurset tar 4-10 timer å gjennomføre. I tillegg er det ekstraoppgaver som gir ekstra trening. Repeter så ofte du vil i de 6 månedene du har tilgang til kurset.

Målgruppe for kurset:
• Alle brukere av K-KODER i kommuner og fylkeskommuner.
• Andre personer som ønsker denne kompetansen.

Oppstart:
Løpende oppstart. Du bestemmer selv når du ønsker å starte på kurset!

Påmelding:
Påmelding bindende etter oppstartsdato.

Pris – uten kurshefte:
Kr. 2.000,- pr deltaker

Kursbevis:
Kursbevis tildeles elektronisk etter gjennomført kurs.