Nettkurs i bruk av K-koderKursarrangør: Nettopplæring
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid:
Løpende oppstart. Du bestemmer selv når du ønsker å starte på kurset!
Varighet: 6 måneder
Pris: 1.199

Bli kjent med regler for bruk av K-KODER og få trening i valg av koder. Er du fortrolig med bruk av K-koder, gjør du bedre og raskere valg .K-koder er en arkivnøkkel, et kodesystem som benyttes i kommuners og fylkeskommuners arkiver for å markere hvilket emne en arbeidsprosess/saksmappe omhandler.

Kurset leder deg aktivt gjennom regler, eksempler og øvelser! Hensikten er at du skal bli god på valg av koder fra K-KODER. Bedre koder med mindre ressursbruk!

Nettkurset vil gi deg:
• Innføring i regler og bruk av kodene
• Trening i å velge gode koder
• Forståelse av hva K-koder er og nytteverdien for deg og din virksomhet

Formålet:
Målet med kurset er å sikre best mulig bruk av K-koder og dermed øke kvaliteten på gjenfinning i de digitale arkivene hvor K-koder benyttes.
Ved å kjenne til hensikten med K-koder og hvordan kodene skal brukes vil man få en mer enhetlig bruk av kodene i de forskjellige kommunene og fylkeskommunene.

Fleksibilitet:
Du styrer selv når og hvor du jobber med kurset. Kurset har ingen samlinger og ingen faste frister utenom sluttdato etter 6 måneders tilgang.

Interaktivt nettkurs:
Framdriften i kurset er avhengig av din aktivitet for å klikke fram info, eksempler og tips. Underveis må du løse oppgaver for å kunne gå videre i kurset.

Veiledning:
Du har tilgang til veiledning underveis i kurset – via telefon eller e-post.

Kursmateriell:
K-KODER Kommunenes arkivnøkkel – Kursutgave 2020-2023” bokmål (KF – Kommuneforlaget 2019) kan bestilles i tillegg: Kr. 559,- pr stk.

Tidsbruk:
Kurset tar 4-10 timer å gjennomføre. I tillegg er det ekstraoppgaver som gir ekstra trening. Repeter så ofte du vil i de 6 månedene du har tilgang til kurset.

Kurshefte:
Som kurshefte brukes den trykte kursutgaven av K-koder 2020-2023.
Alle trykte utgaver fra 2020-23 og tilbake til 2012-2015 kan benyttes. (Kurset er på bokmål)

Målgruppe for kurset:
Saksbehandlere, ledere og arkivarer som bruker K-koder.
Studenter, arbeidssøkere o.l. som ønsker denne kompetansen.

Kursinnhold:
Kurset tar for seg bit for bit av nøkkelen og har mange oppgaver for at deltakerne skal få K-koder inn under huden!

Kurset er delt opp i flere temaer:
• Bli kjent med K-koder; E-arkiv og K-koder , K-koder og arbeidsprosesser
• Fellesklassene – bruk av koder og øvelser
• Fagklassene – bruk av koder og øvelser
• Tilleggkoder – bruk av koder og øvelser
• Hvordan sette sammen koder – med øvelser
• Unntak, tips og info
Du finner også mange ekstraoppgaver som vil gi litt ekstra trening i valg av koder.

Oppstart:
Løpende oppstart. Du bestemmer selv når du ønsker å starte på kurset!

Pris – uten kurshefte:
Kr. 1.199,- pr deltaker (1-19 deltakere)
Kr. 799,- pr deltaker (fra 20 deltakere)

Pris for kurshefte:
“K-KODER Kommunenes arkivnøkkel – Kursutgave 2020-2023” bokmål (KF – Kommuneforlaget 2019).
Kr. 559,- pr stk. Bestilles ved påmelding.
Ønsker du en eldre utgave, ta kontakt.

Påmelding:
Påmelding bindende etter oppstartsdato.

Tilgang og kursbevis:
Deltaker har tilgang til kursinnholdet i 6 måneder. Kursbevis tildeles elektronisk etter gjennomført kurs.

eLæringsplattform:
Vi bruker Dicac trainer som læringsplattform for alle kursene våre – Didac.no

Kunder:
Privatpersoner, ansatte i kommunal sektor og større grupper som arkiv-ansatte i Viken fylkeskommune.