Matintoleranse - nettkursKursarrangør: Tunsberg Medisinske Skole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 2.800/560 (6 avdrag)

Vi tilbyr kurs i matintoleranse som nettkurs. En uoppdaget matintoleranse kan blokkere selv den beste behandlingsstrategi og er en vanlig årsak til at man ikke kommer videre uansett hvilke tiltak man gjør. Få test til redusert pris i kurset

Kursinnhold:
Matintoleranser har økt kraftig de siste årene. Tilstanden kan forårsake en lang rekke symptomer og plager som tilsynelatende ikke har noen sammenheng. Det kan være tidkrevende og omfattende med en eliminerings- og introduksjonsdiett for å kartlegge hvilke matvarer man reagerer på. En matintoleransetest gir et konkret prøvesvar som danner et grunnlag for videre behandling.

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som du trenger for å kunne bruke matintoleransetester i din praksis. Du vil få en god innføring i og forståelse for årsakssammenhenger, påvirkninger på immunforsvaret, testresultater, hvordan gjennomføre en matrotasjon og hva som kan gjøres av behandlinger og tiltak. Etter endt kurs vil du ha god kunnskap om matintoleranse, og skal kunne hjelpe dine pasienter til å avdekke hvilke matvarer som skaper problemer samt hvordan man gjennomfører nødvendige endringer.

Temaer:
Tema 1 - Matintoleranse:

• Hva er proteinintoleranse
• Årsaker til proteinintoleranse
• Mikrobiota - symbiose eller dysbiose
• Morfinpeptider
• Ikke-immunmediert matintoleranse
• Histaminintoleranse
• Immunoglobuliner og immunologi
• Allergiske kryssreaksjoner

Tema 2 - Testing av proteinintoleranse:
• Kvalitetskrav til testen
• Hvilke matvarer testes
• Kartleggingsverktøy
• Om selve prøvetakingen
• ELISA-metoden
• Hva kan påvirke testresultatet
• Hvordan leser vi testresultatet
• Bestilling av test-kit og prisliste

Tema 3 - Behandling:
• Behandling
• Kosttilskudd
• Viktige vurderinger
• Re-introduksjon av matvarer
• Behandlingsprosessen
• Tolkning- og behandlings eksempel

Begrepsforklaring:
På folkemunne brukes ordet matintoleranse generelt om alle typer reaksjoner mot mat som ikke er klassisk allergi. Testverktøyene du skal lære om i dette kurset tester antistoff mot proteinbestanddelen i matvaren, enten reaksjon med IgG, eller med IgA. Det vil derfor være mest korrekt å bruke begrepet proteinintoleransetesting, men vi har valgt å bruke begrepet matintoleransetesting da det er dette ordet de fleste kjenner til.

Målgruppe for kurset:
Dette kurset egner seg for:
• Biopater
• Ernæringsterapeuter
• Kostholdsveileder TMS
• Bachelor eller master i ernæring
• Leger og annet helsepersonell med etterutdanning i ernæring eller funksjonell medisin

Har du en utdanning som ikke står på denne listen, ta kontakt så tar vi en individuell vurdering av din kompetanse.

Opptakskrav:
• Det er et krav at du har gjennomført en utdanning fra minst en fagretning som vist over.

Repetisjon:
• Dersom du har tatt kurs i matintoleranse hos EU BioTek tidligere, kan du bestille tilgang til studiet for en lavere pris.

Eksamen/sertifisering:
Etter fullført og bestått kurs blir du sertifisert innen matintoleransetesting.