Leselederkurs i metoden Shared ReadingKursarrangør: Litteratur for alle
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 10:00 - 17:00
Varighet: 3 dager - 18 timer
Pris: 4.000

Vi tilbyr leselederkurs i metoden Shared Reading. En litterær personlig og sosial opplevelse. Metoden Shared Reading går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å samtale om teksten.

Innhold:
Først leser man gjerne en novelle, deretter et dikt. Det er ikke litterær analyse, men fokus på opplevelse av teksten. Vi undrer oss sammen. Målet er ikke å komme frem til en felles tolkning, men å dele ulike perspektiver, assosiasjoner og opplevelser av teksten. Teksten blir på denne måten utvidet. Vi blir klokere på oss selv – og andre. For å delta i en Shared Reading trenger du ikke å forberede deg, en felles tekst blir utdelt og den blir lest høyt. Leseleder leser teksten høyt. Man kan delta i samtalen, eller lytte. Samtalen blir ledet av leselederen som har lært metoden Shared Reading. Metoden handler om å tilrettelegge for å oppdage litteraturen og åpne opp for forskjellige innfallsvinkler, reaksjoner og innsikter.

Shared Reading er utviklet av Jane Davis og The Reader Organisation i Liverpool. I England er metoden brukt i helsesektoren, sykehus, fengsel, rusomsorg, i Norge mest bibliotek. Norge er i startfasen av å bruke denne metoden.

Helsefremmende:
I Shared Reading grupper er man tilstede med den friske delen av oss. Fokuset er på det som holder mennesket friskt (Salutogenese). Fremmer mentalt velvære, bedrer konsentrasjonen, utfordrer fastlåste tankemønstre. Man får satt ord på tanker og følelser og på den måten får hjelp til å lage en ny historie om seg selv og sin egen identitet. Det er litteraturen selv, og vårt møte med den som utgjør den helsefremmende effekten.

I løpet av kurset vil du blant annet lære om:
• Hva som kjennetegner Shared Reading-metoden, og bakgrunnen for metoden
• Valg og forberedelse av tekst
• Høytlesningen; funksjon og teknikker
• Hvordan bli bevisst rollen din som leseleder
• Hvordan komme i gang med grupper
Du kommer til å få oppleve Shared Reading i praksis og gjøre øvelser og oppgaver som forbereder deg på rollen som leseleder.

Målgruppe:
Kurset passer for alle som har en kjærlighet til litteratur og er opptatt av menneskers vekst. Kurset er åpent for bibliotekarer, litteraturinteresserte helsearbeidere, frivillige og andre som har et ønske om å praktisere.

Du søker om å få delta på kurset ved å skrive til oss. Skriv litt om hvorfor, hvor og hvordan i kommentarfeltet, så vil vi fordele de 12 plassene så godt vi kan.