Legionellakontroll: Et innføringskursKursarrangør: Kompa AS
Sted: Hele landet, Hos bedriften eller som webinar
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Varighet: 7 timer

Dette er et innføringskurs i legionellaproblematikk og ulike metoder for å unngå bakterien. Fokuset er på kaldt- og varmtvannsanlegg med dusjer.

Det gis en kort intro om bakterien, smittekilder og gjeldende lovverk. Hovedfokuset vil være å tilegne seg kunnskap om egne anlegg, samt praktiske tiltak for å forebygge eller bekjempe bakterievekst. Dette omfatter kjennskap til anbefalte tekniske utbedringer og driftsrutiner som bør følges opp. Det blir en gjennomgang av de mest effektive vannbehandlingsmetodene, hvordan de virker, drift, ettersyn og HMS. Til sist vil det fokuseres på avviksoppfølging.AGENDA

• Innføring om legionellabakterien, smittekilder og lovverk

• Hvordan forebygge eller bekjempe bakterievekst ved ditt dusjanlegg?

• God kjennskap til anleggene dine

• Tekniske utbedringer som gir dårligere vekstforhold

• Vannbehandlingsmetoder på markedet

• Gode driftsrutiner

• Jevnlig ettersyn og vannanalyser

• Avvikshåndtering
Kursholder: Van Ha Doan

Van Ha er utdannet Cand. Scient i kjemi fra Universitet i Bergen. Han har siden år 2000 jobbet med vannbehandling, legionellakontroll og kjemikalie håndtering både onshore og offshore. Van Ha har solid erfaring som kursholder innen vannbehandling, og har gjennom yrkeskarrieren jobbet som produktsjef, produkt- og forretningsutvikler.

Eksamen / sertifisering

Etter kurset gjennomføres en kort flervalgsprøve. Bestått kurs gir Kompa Kurssertifikat.