Ledergruppen - samhandling og utvikling (Nett/Web-kurs)Kursarrangør: Styreforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 08:00 - 11:00
Varighet: 3 timer
Pris: fra 5.050
Neste kurs: 18.03.2021 | Vis alle kursdatoer

Kurset «Ledergruppen – samhandling og utvikling»(Nett/Web-kurs inkl verktøy) gir deg en rekke mal-verktøy for effektivisering av teamarbeidet, og fokuserer på hvordan en kan bygge gode ledergrupper og hva som er viktig for å få disse til å fungere i henhold til forventningene

. Vi tar deg gjennom generell ledelsesteori hvor vi ser nærmere på vanlige problemstillinger for ledere, eksterne forhold som må håndteres, og ikke minst personlige forhold ved oss selv som kan stå i veien for god ledelse. Videre skal vi bli godt kjent med de fem hovedtrinnene i Tuckman og Jensen sin anerkjente modell for utvikling av lederteam, fra «Forming» til «Adjourning», samt seks viktige forutsetninger for god samhandling i lederteamet. Videre diskuterer vi dialog vs. debatt, konflikter og viktigheten av god møteledelse.

Formålet med kurset er å gi teamleder og ledergruppens medlemmer gode verktøy og økt innsikt i mekanismer som påvirker kvaliteten på samhandling i ledergruppen og resultatene den oppnår, samtidig som kurset skal gi den enkelte bedre innsikt i mulige svakheter ved sitt eget lederskap og hvilke tiltak en kan gjennomføre for å kompensere slike svakheter.

Kurset avholdes som et nett-web-kurs, og det fungerer slik:

Før kurset: Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling. På kursdagen / noen timer før kursstart, eventuelt kvelden før kursdato, mottar du epost fra oss med A) link til nett/web kursdelen via Teams, B) link til Dropbox-mappe med filer; et dokument som beskriver selve gjennomføringen av kurset, og som du bør lese først, kurskompendium, eventuelle oppgaver, mulige løsninger på oppgaver, aktuelle artikler, sjekklister, dokumentmaler med mer. Dette er dokumentasjon vi delvis skal bruke under selve kursgjennomføringen i Teams, samt for deg å jobbe med i etterkant.

Kursdagen: Logg deg på Webinar/nettkursdelen ved å benytte mottatt link for å delta de angitte timene for denne delen av kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til interaktivitet og spørsmål fra deltakere underveis. Det er normalt plass til maks 9 deltakere for å gi rom for dialog og samspill gjennom kurset.

Etter nett/web-delen av kurset: Du kan kontakte vår supportavdeling for eventuelle spørsmål etter kurset og for å ta opp forhold som du kanskje finner det vanskelig å ta opp under selve kursgjennomgangen.

Varighet: Nett/web-delen av kurset varer i ca. 4 timer. Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt den dagen. Merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling, fra f. eks kl. 08.00-12.00, 10.00-14.00, 12.00 – 16.00, 18.00-22.00 osv.

Målgruppe
Kurset er rettet mot styret som gruppe, styreleder, daglig leder, toppledergrupper og andre ledergrupper.