Leder del 2 - renholdsleder, nettkursKursarrangør: cleaning.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 3.550

Vi tilbyr nettkurs i leder del 2 - renholdsleder. Hvordan kan et menneske bli moralsk og emosjonelt akseptert som leder, og et annet bli fullstendig avvist? Er det slik at godt lederskap kan tilskrives en x-faktor i individet?

Innhold:
Vårt nettkurs for ledere er spesielt tilpasset for opplæring av renholdsledere, og nettkurset gir kunnskap og stimuli til refleksjon rundt viktige lederoppgaver knyttet til renholdsledelse. Dyktig ledelse er en vesentlig faktor for kvalitet i arbeidet og trivsel på arbeidsplassen.

Program:
• Leksjon 1 - Ledelse
• Leksjon 2 - Kommunikasjon
• Leksjon 3 - Motivasjon
• Leksjon 4 - Personaladministrasjon
• Leksjon 5 - Ansettelser
• Leksjon 6 - Opplæring av renholdere

Når du gjennomfører ett av våre nettkurs, tilegner du deg grunnleggende kunnskap som er nød­vendig uansett hvor du ønsker å arbeide innenfor renholdsvirksomheter. Et vanlig kursbevis sier kun at du var til stede på kurset, mens våre kompetansesertifikat viser at du har tilegnet deg viktige ferdigheter ved at du må består kursets kunnskapstester.

Kursene inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en kunnskapsprøve som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid for gjennomføring av kurset, men heller arbeider grundig med den enkelte leksjon for å sikre at du får det beste utbytte av kurset. Klikk på aktuelle lenker, se på You Tube klippene og studer utdypningsstoffet. Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende. Det er ofte lurt å legge inn pauser, med tid for refleksjoner over temaene du har studert.

Priser:
• Medlemspris kr 2.350,-
• Ikke medlem kr 3.550,-

Målgruppe for kurset:
Kurset er spesielt tilpasset for opplæring av renholdsledere