Kurs i håndtering av DiisocyanaterKursarrangør: Direkte Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie

Nytt regelverk stiller krav til at alle som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater, må gjennomgå opplæring innen 24.august 2023.

Kurset foregår som blandet undervisning. Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover og forskrifter. Den andre delen gjennomføres som webinar etter krav om muntlig diskusjon.

Kurset er utviklet sammen med Medco dinHMS.

Målgruppe:
Målgruppen for kurset er alle som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Deltakerforutsetninger:
Det forutsettes at deltakere har erfaring knyttet til bruk av diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, samt deltakere som overvåker denne type arbeid.

Læringsmål:
Deltakeren skal kunne redegjøre for opparbeidet kunnskap og gjennom den være i stand til å gjenkjenne

* hva diisocyanater er, og være bevisst på hvordan de nye kravene kan bli sanksjonert
* kjemikaliet diisocyanat, og identifisere farer og risikoer knyttet til eksponering
* ulike symptomer og helserisikoer knyttet til typer av eksponering av diisocyanater
* behov i egen virksomhet og gi fagkyndige råd ved risikovurderinger og vurdering av forebyggende tiltak
* velge og bruke riktig verneutstyr ut fra fastsatte eksterne og interne krav
* og delta i arbeidsprosesser i egen virksomhet knyttet til nødsituasjon og førstehjelp
* og forstå situasjoner som kan oppstå i virksomheten i prosesser med å evaluere arbeidsbetingelser og forebygge arbeidsrelaterte helseplager, sykdom og skader

Kursinnhold:
Hva er diisocyanater
Informasjon om og merking av kjemikalier
Helsefaren med diisocyanater
Risikobilder
Forebyggende tiltak
Nødsituasjoner og førstehjelp
Bistand til virksomheter

Les mer om diisocyanater kurset her