Kurs i bruk av hjertestarter - bedriftsinterntKursarrangør: Brann & Førstehjelp
Sted: Vi kommer til din bedrift i Akershus
          Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 4 timer
Pris: 7.995

Et grunnleggende kurs i bruk av hjertestarter som forbedrer deg som førstehjelper på hva du skal gjøre dersom en situasjon oppstår hvor det er bruk for hjertestarter sammen med grunnleggende hjerte-lungeredning.

Innhold:
• Varsling
• Opptreden på skadested
• Pasientundersøkelse
• Bevisstløse personer / sideleie
• Livløse personer / Hjerte-lungeredning
• Hjertestarter - funksjoner og vedlikehold
• Grunnleggende hjerte-lungeredning med bruk av hjertestarter

Kurset er grunnleggende og krever ingen forkunnskaper.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Antall deltagere:
• Inntil 15 personer

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell og kursbevis