Kreativitet for individ, gruppe og organisasjon - nettkursKursarrangør: Nettbasertekurs.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time og 27 minutter fordelt på 13 leksjoner
Pris: 150

Kreativ problemløsning er å bruke kreative metoder til å møte problemer og utfordringer og til å utnytte muligheter. Verden endrer seg raskere og raskere. Både vi som enkeltmennesker, grupper og organisasjoner påvirkes av endringene. Tidligere betydde stabilitet trygghet.

Nå og i framtida er det evnen til endring som gir trygghet. De mest endringsdyktige blir framtidas vinnere. Kurset gir en grunnleggende forståelse av hvordan individer, grupper og organisasjoner kan bli mer kreative. De viktigste kreative metoder forklares.

Innhold:
• Hvorfor kreativitet
• Hva er kreativitet
• Kreativ problemløsning
• Viktige prinsipper
• Bli mer kreativ
• Kreative metoder
• Stimulèr hjernen
• Kreativ person
• Kreativ gruppe
• Kreativ organisasjon
• Kreativ leder
• La barna forbli kreative
• BONUS: Lær kreativ problemløsning


Målgruppe for kurset:
Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Språk:
• Kurset er på norsk

Kursmateriell:
Du kan ta kurset på PC / Mac, nettbrett eller smarttelefon (både iOS og Android). Alt du trenger er tilgang til internett.

Eksamen/sertifisering:
Når du er ferdig med kurset vil du få et kursbevis som du kan laste ned eller printe ut.

Vis flere tilsvarende kurs: