Kranbruker kurs (4 timer)Kursarrangør: KIS Kompetanse
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Kursadresse: Håkonsgaten 2-7, 5015 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 timer

Vi tilbyr kranbrukerkurs over 4 timer. Kurset gir operatører av løfteinnretninger og løfteredskap en god grunnleggende teoretisk opplæring i egenkontroll og bruk av enkelt løfteutstyr i jobbsammenheng. Kurset er basert på arbeidsgivers risikovurdering.

Kursinnhold:
• Oppbygging av forskjellige typer kraner
• Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
• Gjennomgang av forskjellige løfteredskap
• Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
• Signaler - tegn
• Vektbedømmelse - tabellbruk

Kurset fører ikke frem til kranførerbevis, men er dokumentert opplæring iht. forskrift om utførelse av arbeid. (Best.nr. 703 §10, §10.2)

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kranbrukerkurs