Klinikkleder m/spesialisering innen dyr - fortløpende opptakKursarrangør: FagSenteret
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 år
Pris: 59.500

Vi tilbyr klinikkleder med spesialisering innen dyreklinikk-utdanning som nettstudie. Det er mulighet til å søke studieplass hele året. Dette skyldes at forelesningene følger årshjulet vårt, som gjør at temaene kommer på nytt. I tillegg tar vi opp alle forelesninger og legger de på nettskolen.

Utdanningen for deg som ønsker en fordypning innen klinikkadministrasjon og arbeidet med dyr.

Klinikkledelse innebefatter en administrativ utdanning for å kunne håndtere ledelse av personell, administrative rutiner og HMS. Utdanningen innebefatter også et offentlig godkjent fagbrev. Dette tar for seg velferd, bruk og teknikk ved hold av hest, hund og andre selskapsdyr.

Vi tilbyr en treårig utdanning som gir deg nødvendig opplæring for å ta eksamen i klinikkledelse og fagprøven innen salg, markedsføring, samhandling og lønnsom drift. Utdanningen forgår over nettskole, oppgaveinnleveringer, via praktiske øvelser/samlinger og praksis i klinikk.

HVA LÆRER DU?

PERSONALLEDELSE I KLINIKK


• Personalsamtale og motivering av ansatte
• Rekruttering
• Helse, renhold og miljø
• Etikk og normer
• Arbeidspsykologi og teamarbeid
• Kommunikasjon med ansatte og kunder
• Betydningen av å sette opp mål og hvordan nå dem
• Hvordan håndtere konflikter
• Kompetanseutvikling
• Organisasjonsutvikling
• Rekruttering og utvelgelse av personal Personalsamtale og motivering av ansatte

JOURNALFØRING OG FORSTÅELSE FOR IKT SYSTEM
• opplæring i systemet
• Hva skal journalføres og hvorfor
• Hvilke rapporter er nyttige og hvordan kan de brukes?

KUNNSKAP OM BEHANDLING AV DYR
• opplæring og forståelse av dyrenes etologi og atferd
• Dyrenes behov og atferd
• Utvikle forståelse for hvilke behov dyrene har og kunne håndtere dem.
• Følge rutiner og ta ansvar i arbeid med dyr
• Fôr og fôrhåndtering.
• Dyreassisterte intervensjoner
• Natur, artskjennskap og miljø, aktiviteter i naturen
• Forhandling med kjede, leverandører og bank institusjoner
• Kunnskap om dyrearter: selskapsdyr, hundefag, friskhundtrening, hestefag, produksjonsdyr
• Forebyggelse av skader, sykdommer og dyrevelferd.
• Hvilke lover og bestemmelser gjelder for behandling av dyr
• Varekunnskap
• yrke, næring og redskaper

MARKEDSFØRING OG KUNDEBEHANDLING
• Leverandørkunnskap
• Klinikkens beliggenhet og
• tilgjengelighet
• Kundegrunnlag og segmentering.
• Markedsstyring
• Behov og etterspørsel av varer i
• markedssonen. Markedsundersøkelser
• Produkt-­-/Sortimentutvikling
• Distribusjon
• Prissetting
• Markedsovervåking
• Markedsstrategier
• Kundeveiledning og kjøpsadferd
• Mersalgstrategi
• Salgsprosessen

MARKEDSFØRING OG LOVVERK
• Praksis mot leverandører og kunder
• Lovtekst

ØKONOMI
• Entreprenørskap
• Hvordan påvirker kostnadene det økonomiske resultatet
• Tolkning og føring av driftsregnskapet
• Produktkalkyler og prissetting av varer for salg
• Finansiering og lønnsomheten i butikk
• Budsjettering og økonomisk
• planlegging
• Skatt og lønn

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER:
• Benytte kunnskap om dyrearter og anatomi til å imøtekomme dyrenes behov og bistå for best mulig utvikling.
• Samarbeide og veilede medarbeidere og leverandører
• Lede personal og skape et godt miljø
• Møte mennesker i kjøp- og salgssituasjoner
• Benytte forståelse for dyreadferd til å ta i mot, veilede innen opptrening og ved problem adferd
• Bistå i bedriftsutviklingen med å se muligheter og være en pådriver til utvikling
• Bistå med HMS og evt ved behov for førstehjelp for dyr og mennesker
• Kunne tilrettelegge og hjelpe veterinær/ansatte
• Være nøye med hygiene og renhold
• God på kundeservice. Være samarbeidsvillig og utadvendt
• I arbeidet som klinikkleder bør du ha interesse for arbeid i med personalledelse og administrasjon.

FAGBREVET- TA FAGBREVET UTEN Å GÅ I LÆRE
Fagbrev har vært i den videregående skolen i 12 år. Her går man 2 år skole og har 2 år praksis i bedrift.

Fagsenteret tilbyr samme fagbrev for praksiskandidater som baseres på minimum 1 års relevant praksis ved innsøking til fagbrev på jobb ordningen eller som praksiskandidat(5 års praksis). Ta kontakt med oss så kan vi gi deg råd i forhold til hvilken ordning som kan passe ut i fra din bakgrunn. Da vil vi kunne vurdere mulighetene for tidshorisonten før du kan gå opp til fagprøve under læreplan i Vg3 dyrefag.

En fagbrev på jobb kandidat eller en praksiskandidat slipper å gå 2 år skole og 2 år i bedrift. Du tar fagbrev i dyrefaget uten å gå i lære.

HVORDAN FÅ TITTELEN FAGARBEIDER
Du kan ha opparbeidet praksiserfaring fra før av eller du kan opparbeide erfaring mens du utdanner deg. Opplæringen gir grunnlag for å ta eksamen i vg3 salgsfag. Du må bestå den 5-timers tverrfaglig skriftlig eksamen. Denne kan tas ved din nærmeste videregående skole. Du må selv melde deg opp som privatist, men vi hjelper deg. Deretter kan du melde deg opp til fagprøven under læreplanen i vg3 ved fylket du hører hjemme i. Etter fagprøven vil du motta fagbrev og tittelen som fagarbeider.

ORGANISERING AV STUDIET
Hele studiet er organisert som nettundervisning med oppgaver til hver uke og veiledning tilknyttet dette. Du vil kunne bruke tidsrammen vi har lagt opp til eller tilpasse det til dine muligheter. Det ligger ca 3 webinarer/forelesninger i snitt per uke og man har oppgaver tilknyttet til disse. Du vil få tilbakemelding på innleveringsoppgaver og få hjelp til å forberede deg på en god måte til eksamen.

I tillegg vil våre forelesere gi opplegg for samlinger med muligheter for å stille spørsmål, delta i studiegrupper og ha muligheter for å samtale med både forelesere og andre studenter. Samlingene foregår over teams og det er i snitt to dager hver måned online i tillegg til de 12 webinarene som ligger på nettskolen. Om du er syk eller liknende så er det ikke noe problem. Samlingene tas opp og legges ut.

STUDIESTART
Opptaket skjer fortløpende inntil studieplassene er besatt. Du kan starte når du selv ønsker når du er tatt opp som elev. Vi har digitale samlinger i året og digitale forelesninger (som er tilgjengelig på nettskolen). Her sendes også innleveringsoppgavene, som studenten får tilbakemelding og karakter på. Det gis også veiledning og oppfølging over e-post og telefon.

LÆRERRESSURSENE
Lærerne er høyt kvalifiserte. Det er lektorer innen administrasjon, dyrepleiere og veterinærer. Vi arbeider også sammen med andre veterinærer og eksperter på° ernæring og veterinærklinisk utstyr. Vi ønsker høy kvalitet på studiet og med et praktisk og relevant rettet innhold.

ERFARINGER KNYTTET TIL UTDANNINGEN
Vi har utdannet dyrefagpersonell i 15 år og ser behovet for å spesialisere i større grad. Klinikkleder er en vanlig funksjon og det er ønskelig med mer administrativ bakgrunn hos disse slik at det er intensjonen bak utdanningen. Man må også ha forståelse for rutiner, dyrehold og generelt forståelse for hva som foregår i klinikk, slik at dette er implementert i utdanningen.

Behovet for mennesker med kjennskap til klinikk og kunne utføre administrative oppgaver vil være klinikkleder sine oppgaver.