Introduksjon til ISO 9001- ledelsessystemer for kvalitet e-læringKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 2.600

E-læringskurs for deg som trenger en innføring i standarden ISO 9001 - ledelsessystemer for kvalitet. Vi viser deg hvordan standarden er bygget opp, og hvordan den kan brukes i din virksomhet. Kiwa Academy e-læringskurs består av kursleksjoner med tydelige læringsmål.

Kursinnhold:
• Hva er ISO 9001:2015
• Ledelsessystemer og styringssløyfa
• Organisasjonens kontekst
• Lederskap
• Evaluering av prestasjon
• Forbedring

Hva får du igjen for kurset:
• En helhetlig forståelse for hensikten med et ledelsessystem i kvalitet
• Kunnskap om hvordan ISO 9001 kan understøtte den daglige driften
• Forståelse for hvorfor ISO 9001-standarden kan være med på å øke lønnsomheten
• Bli i stand til å delta i arbeid med ledelsessystem innen kvalitet

Målgruppe for kurset:
• Alle som trenger å vite mer om innholdet i ISO 9001
• Alle som jobber i virksomheter der kunnskap om ISO 9001 er nyttig
• Nyansatte i virksomheter som er sertifisert etter ISO 9001
• Medarbeidere som er involvert i forbedringsarbeid eller interne revisjoner
• Ledere i virksomheter som vurderer ISO 9001-sertifisering
• Ledere på alle nivå i virksomheter med et ledelsessystem
• Du vil ha nytte av kurset uavhengig av om du jobber i offentlig eller privat sektor

Kursmateriell:
Ved påmelding får du tilsendt brukernavn og passord til programmet i en ny e-post. Du kan velge å gjennomføre kurset på mobil, nettbrett eller PC.

Eksamen / sertifisering:
Hver leksjon avsluttes med multiple choise-oppgaver som hjelper deg til rask og effektiv læring. Kurset fullføres ved å gjennomføre en avsluttende test. Det kreves 80% riktige svar for å bestå testen. Ved bestått kurs utstedes et kursbevis.