Instruktørkurs i babymassasje - zoomkursKursarrangør: Babymassasje i Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Fredag 09 – 15 Lørdag 9 – 12
Varighet: 2 dager
Pris: 8.500

Vi tilbyr Online Instruktørkurs i babymassasje, IAIM International Assosiation of Infant Massage. Dagene er lagt opp med en god blanding av teori, praksis og forskjellige øvelser som brainstorming, spill og kommunikasjonsøvelser.

Innhold:
Tre av dagene vil vi få besøk av foreldre med babyer som vi skal lære bort massasjen til. Dermed får dere både se og prøve i praksis hvordan det er å være instruktør. Etter disse kursdagene får du et hjemmearbeid som skal gjennomføres på ditt hjemsted. Hjemmearbeidet inkluderer en skriftlig oppgave med spørsmål og både avkrysning og fortellende svar, samt en praktisk gjennomføring av babymassasjekurs for minst fem familier over fem ganger. Kurset følger samme læreplan og innhold over hele verden.

Emner som gjennomgås på kurset:
• Historikk: Spedbarnsmassasje og International Association of Infant Massage
• Demonstrasjon av strykningene og strekkøvelsene
• 3-dagers praktisk undervisning i gruppe med foreldre og spedbarn
• Fordeler med spedbarnsmassasje
• Spedbarnsgråt
• Barnets bevissthetstilstander, signaler og reflekser
• Tilknytningsteori
• Kjenne igjen og bekrefte følelsesmessige situasjoner som kan oppstå i foreldregruppen
• Kommunikasjonsferdigheter
• Gruppedynamikk
• Tilpassing av massasjen til det voksende barnet
• Spesielle situasjoner og tilpassing av massasjerutinen
• Forskning på babymassasje og berøring
• Markedsføring
• Metodikk

Kursholder:
Jannicke Meyer Christensen - sertifisert babymassasjeinstruktør (CIMI) og international Trainer i babymassasje Gjennom mitt arbeid med barn og familier fikk jeg glød og lyst til å lære bort metoder for å komme enda nærmere de man er glad i. Jeg er fascinert av spedbarnets språk, den fantastiske tilknytningen og hvordan man ved enkle metoder kan hjelpe og støtte familier i starten til å bli bedre kjent og tryggere på hverandres språk og behov. Jeg brenner for berøring og det å være nær i alle livets faser. I 2003 ble jeg sertifisert babymassasjeinstruktør (CIMI) gjennom den internasjonale foreningen IAIM. I 2012 ble jeg ferdig utlært internasjonal Trainer i babymassasje som Norges første og foreløpig eneste. Jeg er svært aktiv i foreningen både i Norge (BIN) og internasjonalt (IAIM). Jeg har utdannelse som aromaterapeut, men det var de minste og småbarnsfamilier som jeg fant mest glede i å jobbe med. I 2016 tok jeg bachelor i Barnevern og jobber i dag ved en familieinstitusjon i Oslo ved siden av å drive for meg selv.

?Jeg ønsker å bidra til at barn får en god start på livet og en sterk og fin tilknytning til sine foreldre og omsorgspersoner. Jeg har også utdanning i NBO veiledning, en observasjonsmetode som gjør foreldrene mer bevisst på sin rolle i relasjonen og hjelper dem å oppdage spedbarnets uttrykksmåter, kapasitet og reaksjoner. Høsten 2019 fullførte jeg også COS-P kursholder utdannelsen. Våren 2020 fullfører jeg fordypning i Sped- og småbarns psykiske helse ved R-BUP, jeg er nemlig veldig glad i å lære mer og gleder meg til å utvide og utdype den kunnskapen og praksisen jeg allerede har.

Jeg tilbyr kurs for foreldre, utdanner instruktører, holder foredrag og elsker jobben min med å gi foreldre og barn en bedre start i livet.

Kursmateriell:
Du trenger en dukke (ca 50 cm med myk kropp) til å demonstrere strøkene på. Denne (og kurshefter til foreldrene, diplomer og oljer som er frivillig å kjøpe, men kan være nyttig når du skal holde kurs) kan bestilles hos www.tonjealice.no. Ta kontakt med tonjechristensen(a)hotmail.com for spørsmål vedrørende bestilling. Vær gjerne tidlig ute, bestillingen kan ta litt tid. Er du interessert i en pent brukt dukke kan du ta kontakt med undertegnede: Jannicke 91606638 - post(a)pustibakken.no.

Påmeldingsregler:
Påmeldingen er bindende og påmeldigsgebyr på 20 % av kursavgift avkreves etter bekreftelse av påmelding og utsending av faktura. Ta kontakt med Trainer Jannicke Christensen snarest mulig, dersom du må melde deg av kurset, og senest innen én måned før kursstart. Ved avlysning som er kursholder i hende senere enn en måned før kursstart, vil 50% av kursavgiften bli avkrevd. Ved avmelding senere enn 48 timer før kursstart vil hele kursavgiften bli avkrevd. Ved for få påmeldinger (under 5 deltakere) forbeholder jeg meg retten til å avlyse kurs. Kurs vil ikke bli avlyst som følge av for få påmeldinger senere enn 14 dager før kursstart. Ved avlysning vil hele kursbeløpet bli refundert. Andre utgifter som reise, opphold og tapt arbeidsinntekt som følge av dette vil ikke bli refundert.

Praktisk informasjon:
Kursplatformen vil være Zoom (https://zoom.us/) og jeg vil sende dere en e-post med lenken på forhånd som vil gjelde for alle kursdagene. Dere får påminnelse to dager før kursstart. Om du har behov kan vi ta en kort prat på Zoom før kursdagene og gå gjennom de forskjellige verktøyene i Zoom som dere vil bruke under kurset (chat, whiteboard, mute og skru av og på kamera, oppstilling av kamera/pc når du skal øve med dukken osv). Vi skal gå gjennom disse tingene i starten og underveis i kurset også. Ta kontakt på e-post om du ønsker en slik gjennomgang i forkant av kurset. Kursmateriell vil bli sendt til deg så snart du melder deg på og har betalt kursavgiften. Du får også noe kursmateriell digitalt. Mer informasjon om dette ved kursstart.

Vis flere tilsvarende kurs: