Helse- og livsstilsveileder (100 CPD poeng) - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 måned
Pris: Ta kontakt

Vi tilbyr nettkurs i coachende lederskap. Kurset har fokus på kompetanse utvikling og selvledelse. Kurset inneholder øvelser, læring og lederverktøy som du kan anvende i rollen som leder og medarbeider, så vel som i andre roller.

Bli sertifisert Helse- og livsstilsveileder. Dette kurset er et kvalitetskurs utviklet av Nordic Coach & NLP Academy & The Paradigm Academy som gir deg en ny yrkeskompetanse. Dette kurset introduserer deg til livsstil og positive livsstilsendringer. Livsstil refererer til måten et menneske ut fra egne valg forholder seg til eget levesett, gjennom fysisk aktivitet/inaktivitet, kosthold, mentale aspekter, sosialt levesett og i forhold til stimulerende midler som nikotin og alkohol. Livsstilen er også avhengig av døgnrytme, tilstrekkelig søvn og stresskontroll. Livsstil blir ofte knyttet til helse og livskvalitet, som begge kan sies å bli forringet dersom personen ikke har et balansert forhold til disse variablene. Hvilken livsstil vi har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har, og hvilke valg vi gjør.

Kurset er akkreditert både av CPD Standards, så vel som av IICT (International Institute of Complementary Therapists, og gir deg en internasjonal sertifisering som kan åpne nye karriereveier for deg. Kurset gir deg 100 CPD poeng.

På dette kurs har vi fokus på å skape en helsefremmende livsstil, som hjelper til å opprettholde og forbedre menneskers helse og velvære. En helsefremmende livsstil er en livslang prosess. Kurset gir deg innføring til hvordan du kan jobbe med livsstil og helse. Det handler om aspekter som godt kosthold, fysisk aktivitet, røykeslutt og arbeid med andre avhengigheter, vektkontroll, positiv psykologi og stress reduksjon. Kurset gir deg en fin innføring i livsstil og adferd, psykologi og helsefremmende arbeid.

Målgruppe for kurset:
Passer for ledere på alle nivåer, selvstendig næringsdrivende, gründere, HR ansvarlige og konsulenter med personal- og resultatansvar.

Forkunnskaper: Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell:
Kursmateriell inngår i kurset.

Eksamen/sertifisering:
Kursbevis utstedes etter gjennomført og bestått kurs.