HMS og vernombudKursarrangør: Kompetanse AS
Sted: Buskerud, Drammen
Buskerud
Kursadresse: Dråpen 6, 3036 Drammen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Kl 08:00 - 15:00
Varighet: 3 dager
Pris: 7.900

Vi tilbyr kurs i HMS og vernombud. Kurset er rettet mot bygg og anleggs bransjen. Kurset avholdes over tre dager, for øvrig sørger Kompetanse AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Arbeidsmiljøloven (AML)
• Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
• HMS Forskriften
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Målrettet HMS arbeid
• Internkontroll

Målgruppe:
Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.

Krav Forkunnskap:
Ingen

Kursmateriell:
Inkludere all kursmateriell og lunsj alle dagene.

Eksamen / sertifisering:
Det blir utstedelse av kompetansebevis.