HMS for verneombud og AMU 40 timer - nettkursKursarrangør: Opplæring Vest
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 120 timer
Pris: 6.500

Vi tilbyr 40 timers HMS-kurs for verneombud og AMU som nettkurs. Kurset gjennomføres kombinert med et 2 dagers nettbasert kurs og samling i klasseroms, kurset avsluttes med oppgaver knyttet til din rolle i egen bedrift som skal innleveres.

For de som ikke kan møte i klasserom fullføres kurset via live-streaming eller ekstraoppgaver knyttet til kurset. Denne kombinasjonen bidrar til at man får en god teoretisk forståelse av HMS arbeid samt praktiske verktøy for å kunne gjennomføre dette i din egen bedrift. Kurset er godkjent i forhold til lovpålagte krav for verneombud og AMU medlemmer.

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et fullt Verneombudskurs som klasseromskurs. Dette har vi gjort noe med og har laget et kombinert klasseroms- og nettbasert kurs basert på suksessen vi har hatt med våre vanlige klasseromskurs.

Temaer i kurset:
• Lover
• Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
• Ergonomi, Sykefravær
• AKAN / Rus og avhengighet, Internkontroll
• Risikovurdering, SJA (sikkerjobbanalyse)
• Hjerte og lungeredning
• Vernerunde
• Rolleforståelse i HMS-arbeidet. mm

Innhold:
1. Hva er en sikkerhetsforskrift
2. Når gjelder forskriften
3. Definisjon på varme arbeider
4. Arbeidsinstruks
5. Definiasjonen av en fast tilrettelagt arbeidsplass
6. Avtale med ekstern håndverker
7. Rydda eller beskytta område
8. Åpning i gulv vegger og tak
9. Slokkeutstyr
10. Brannvakt til stede

11. 1-11 taktekking 1-11
12. Gassflasker
13. Oksygen
14. Propan
15. Acetylen
16. Alternative arbeidsmetoder
17. Verneutstyr varme arbeider
18. Førstehjelp
19. Rømningsvei og varsling
20. Hjerte og lungeredning - Grip AS

21. Leksjon 1.1 - Innledning
22. Leksjon 1.2 - Innledning krav sertifisert og dokumentert opplæring
23. Innledning leksjon 1.3 - Ulykker rapportering og årsaker
24. Kap. 2.3 - Forskrift om utførelse av arbeid modul 1.1
25. Leksjon 2.8 - Byggherreforskriften og forskrift om landtransport av farlig gods
26. Leksjon 3.1 - Vurdering av arbeidsmiljøet mht.risiko og tiltak
27. Leksjon 3.3 - Forsikring ansvar og konsekvens
28. Leksjon 3.4 - Ulykker og konsekvenser
29. Ytre miljø 4.1
30. Leksjon 5.1 - Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr

31. Leksjon 5.2 - løfteoperasjoner med arbeidsutstyr
32. Leksjon 5.3 - Personbefordring
33. Kap. 7 - Farlig gods
34. Velkommen til 40 timers HMS kurs Verneombud og AMU
35. Verneombud 1 - Hva er HMS
36. Verneombud 2 - Gjøremål i HMS-arbeidet
37. Verneombud 3 - Historiske tilbakeblikk
38. Verneombud 4 - Rolle arbeidsgiver
39. Verneombud 5 - Rolle arbeidstaker
40. Verneombud 6 - Rolle verneombud

41. Verneombud 7 - Rolle AMU
42. Verneombud 8 - Rolle bedrifshelsetjenesten
43. Verneombud 9 - Industrivern
44. 10 Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid
45. Verneombud 11 - Arbeidsmiljø
46. Verneombud 12 - Fysisk arbeidsmiljø
47. Verneombud 13 - Psykososialt arbeidsmiljø
48. Verneombud 14 - Mobbing på arbeidsplassen
49. Verneombud 15 - Konflikt
50. Verneombud 17 - Stress

51. Verneombud 18 - Rusproblematikk
52. Verneombud 19.1 - IA avtalen
53. Verneombud 19 - Sykefravær
54. Verneombud 20 - Kommunikasjon
55. Verneombud 21 - Risikovurdering
56. 22 Modul 1.1
57. Verneombud 23 - Varme arbeider
58. Verneombud 24 - Helsefremmende arbeidsplasser
59. Verneombud 25 - Vernerunde
60. Verneombud - Avsluttning verneombud 40 timer

Dette kurset inneholder:
• 60 deltemaer
• 120 filmer
• 8 vedlegg
• 594 øvelsesoppgaver

Målgruppe for kurset:
Verneombud og AMU medlemmer

Eksamen / sertifisering:
Avslutt eksamen. Kursbevis ved gjennomføring